logo inštitútu

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov
so zdravotným postihnutím

Riaditel IPR
PhDr. Dušan Piršel
riaditeľ IPR

Novinka:

Nové číslo časopisu Sme OK

Sme OK 4-2017

Staršie čísla časopisu nájdete TU

Vložené: 205.12.2017

Návšteva prezidentského paláca dňa 14.12.2017

Žiaci našej školy spolu s pedagogickými zamestnancami dňa 14.12.2017 absolvovali prehliadku prezidentského paláca, ktorá sa konala v rámci festivalu Taliansko – Slovenského priateľstva.

Návšteva prezidentského paláca dňa 14.12.2017 1 Návšteva prezidentského paláca dňa 14.12.2017 2 Návšteva prezidentského paláca dňa 14.12.2017 3 Návšteva prezidentského paláca dňa 14.12.2017 4 Návšteva prezidentského paláca dňa 14.12.2017 5 Návšteva prezidentského paláca dňa 14.12.2017 6 Návšteva prezidentského paláca dňa 14.12.2017 7 Návšteva prezidentského paláca dňa 14.12.2017 8

Vložené: 19.12.2017

Prehliadka šperkov

V rámci 3.ročníka festivalu Taliansko - Slovenského priateľstva, ktorý sa konal v decembri 2017 v Bratislave sme predstavili šperky žiakov našej školy. V spolupráci so strednými školami z Hodruše Hámre a Lednických Rovní sme zorganizovali dňa 14.12.2017 módnu prehliadku. Festival sa konal pod záštitou Slovenského a Talianskeho veľvyslanectva a SARIO.

Prehliadka šperkov 1 Prehliadka šperkov 2 Prehliadka šperkov 3 Prehliadka šperkov 4 Prehliadka šperkov 5

Vložené: 19.12.2017

Vianočné prázdniny a riaditeľské voľno 22.12.2017

Riaditeľka školy oznamuje, že dňa 22.12.2017 je udelené žiakom školy riaditeľské voľno.
Vianočné prázdniny sú od 23.12.2017 do 7.1.2018, vyučovanie začína 8.1.2018, učí sa podľa rozvrhu ako v párny týždeň. Príchod žiakov na internát je 7.1.2018.
Želám príjemné prežitie Vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2018.

Mgr. Jana Chromíková, riaditeľka školy

vianoce

Vložené: 15.12.2017

Zábavný program

Srdečne Vás pozývame na zábavný program v stredu 6.12.2017 o 17:00 do jedálne IPR. O 18.00 privítame aj Mikuláša so sladkým prekvapením a následne tancom oslávime jeho meniny.

Mikuláš s Anjelom a čertom

Vložené: 04.12.2017

Rodičovské stretnutie dňa 11.novembra 2017

Vážení rodičia,
pozývame Vás na stretnutie rodičov s pedagogickými a ďalšími odbornými zamestnancami IPR, ktoré sa uskutoční v sobotu 11.11. 2017 od 8.30 h do 12.00 h v priestoroch IPR.

Otvoriť pozvánku

Vložené: 16.10.2017

Deň otvorených dverí 10. a 11. novembra 2017

Pozývame Vás na Deň otvorených dverí v SOŠ pre žiakov s telesným postihnutím, Mokrohájska 1 v Bratislave, ktorý sa uskutoční v piatok 10.11.2017 a v sobotu 11.11.2017.

Tešíme sa na stretnutie.

Mgr. Jana Chromíková, riaditeľka školy

Otvoriť pozvánku

Vložené: 16.10.2017

IMATRIKULÁCIA 2017

Prvákov slávnostne privítame medzi nami na IMATRIKULÁCII 2017 spojenej s diskótekou v našej vynovenej jedálni v utorok 10.10.2017 o 17:00.

Vložené: 10.10.2017

Slávnostné otvorenie školského roku 2017/2018

Slávnostné otvorenie školského roku 2017/2018 sa uskutoční v pondelok 4. septembra 2017 o 8.30 h v telocvični IPR.
V novom školskom roku želám všetkým zamestnancom aj žiakom veľa úspechov, radosť z učenia a dobrý pocit z kvalitne vykonanej práce.

Vložené: 01.09.2017

Nové číslo časopisu Sme OK

Sme OK 3-2017

Staršie čísla časopisu nájdete TU

Vložené: 25.06.2017

POZVÁNKA

VEREJNÝ ODPOČET činnosti IPR za rok 2016
Prezentácia priestorov IPR a SOŠ

Termín konania: 25. mája 2017 o 10.00 hod., spoločenská miestnosť 1. poschodie.

Otvoriť pozvánku

Vložené: 04.05.2017

Nové číslo časopisu Sme OK

Sme OK 2-2017

Staršie čísla časopisu nájdete TU

Vložené: 04.04.2017

Deň otvorených dverí v SOŠ pre žiakov s TP

V našom zariadení vás privítame v ktorýkoľvek deň školského vyučovania.

Otvoriť: Prečo práve naša škola

Mgr. Jana Chromíková, riaditeľka školy

Vložené: 14.02.2017

Dňa 22.11.2016 došlo ku strate hranatej pečiatky s nasledovnými údajmi:

Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu
občanov so zdravotným postihnutím
Mokrohájska č.1, 842 40 Bratislava
-24-

Pečiatka sa používala hlavne v obchodnom styku. Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím oznamuje verejnosti a dodávateľským subjektom, že na základe uvedenej skutočnosti všetky dokumenty potvrdené touto pečiatkou od 22.11.2016 sú považované za neplatné.

Vložené: 22.11.2016

Medzinárodná výstava „HODINY a KLENOTY 2016“

V dňoch 9. - 13. 11. 2016 sa v priestoroch INCHEBY konal 20. ročník výstavy HODINY a KLENOTY, ktorá predstavuje novinky z klenotníckej branže, drahokamy, polodrahokamy, ponuku náramkových hodiniek, vybavenia dielní a predajní, ale aj nástroje a náradie pre zlatníkov. Výstava prináša aj najnovšie technologické postupy vo výrobe šperkov, nové materiály a dizajn. Môžu sa na nej odprezentovať nie len známe zlatnícke firmy, ale svoj talent a zručnosti v danom odbore mohli predviesť aj študenti jednotlivých škôl.

Otvroť podrobné informácie . . .

Vložené: 18.11.2016

Reportaž z TA3

Reportaž z TA3

Vložené: 09.05.2016

Veľtrh práce JOB Expo 2016 v Nitre

JobExpo 2016 Nitra

Pracovníci Centra pracovnej a sociálnej rehabilitácie v dňoch konania Veľtrhu práce JOB Expo 2016 v Nitre budú poskytovať odborné poradenstvo zamerané na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím v stánku IPR. V rámci sprievodného uskutočníme prezentácie zamerané na legislatívny rámec zamestnávania občanov so ZP a ako uspieť na prijímacom pohovore.

Otvoriť plagát

Vložené: 07.04.2016

Šperky našich zlatníkov sme prezentovali v Ríme

Šperky, ktoré vyrobili naši žiaci z učebného odboru zlatník a klenotník a nadstavbového štúdia umeleckoremeselné práce boli predstavené dňa 7.4.2016 na prezentačnom programe Zlato Slovenska v Ríme, ktorý organizoval Slovenský inštitút v Ríme v spolupráci s Veľvyslanectvom SR a agentúrou Talentované deti Slovenska.

Otvoriť prezentáciu: Jedinečné veci vyrobené jedinečnými ľuďmi

Mgr. Jana Chromíková, riaditeľka školy

Aktualizované: 11.05.2016

TOP stredná odborná škola v Bratislavskom kraji

Na základe výsledkov výskumu, ktorý sa na konci roka 2015 realizoval v rámci projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce sa naša SOŠ pre žiakov s TP, Mokrohájska 1, Bratislava umiestnila v rámci Bratislavského kraja na 5. mieste.

Informácia bola zverejnená dňa 16.3.2016 na tvnoviny.sk

Mgr. Jana Chromíková, riaditeľka školy

Vložené: 18.03.2016

Vážení návštevníci našej webovej stránky,

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím v Bratislave (IPR) má viac ako 50 ročnú tradíciu. Naše zariadenie má celoslovenskú pôsobnosť. Jeho zriaďovateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Cieľom a úlohou odbornej a profesionálnej starostlivosti a prípravy v našom zariadení je vytvoriť pre účastníkov – občanov so zdravotným postihnutím všetky predpoklady, aby po jej úspešnom absolvovaní mohli sa aktívne uplatniť na trhu práce. Ako jediné špecializované zariadenie na Slovensku poskytuje komplexnú sociálnu a pracovnú ale čiastočne aj liečebnú rehabilitáciu a starostlivosť občanom so zdravotným postihnutím. Zariadenie má vybudovaný bezbariérový prístup.

Hlavnú súčasť Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu tvoria:

Do činnosti SOŠ pre ŽTP sa prijímajú žiaci so zdravotným postihnutím vo veku od 15 rokov. Ide spravidla o činnosť v oblasti prípravy mladých i dospelých ľudí so ZP na povolanie v štruktúre 3-ročných učebných odboroch, 4-ročných študijných odboroch, 2-ročného nadstavbového a pomaturitného štúdia . Súčasťou komplexnej prípravy v SOŠ pre ŽTP je taktiež prípravná trieda, ktorá trvá jeden rok a pomáha uchádzačom o štúdium zvládnuť vedomostné prekážky, ktoré im neumožnili zaradenie sa do učebného odboru. Neoddeliteľnou súčasťou sú zabezpečované služby starostlivosti a pomoci v oblasti sociálnej, zdravotno - preventívnej, a psychologickej.
Treba si uvedomiť, že žiak - študent a jeho rodič sú vlastne zákazníci. Znamená to, že škola musí napĺňať ich požiadavky na kvalitu vzdelania. Spokojný študent a spokojný rodič znamená spokojný zákazník, ktorý určite ocení naše kvalitné výchovno-vzdelávacie služby.
V rámci oblasti starostlivosti o občanov so zdravotným postihnutím v našej spoločnosti si riešenie problémov ľudí tejto kategórie žiada systém poskytovaných služieb neustále zdokonaľovať a to tak, aby tieto boli dostupné pre každého občana so zdravotným postihnutím. Nezištne sa to dotýka aj zavádzania nových foriem a metód práce v našom IPR. Cieľ práce v IPR sa v súčasnom období neorientuje iba cestou prípravy žiakov na povolanie a jej úspešné ukončenie, ale aj ďalšieho pôsobenia a úspešného uplatnenia sa našich absolventov na trhu práce. K tomuto účelu je pri IPR vytvorený samostatný úsek „Centrum sociálnej a pracovnej rehabilitácie“. Tento úsek zabezpečuje bezplatne činnosti v rámci informačno – poradenských služieb, testovania a overovania zostatkového pracovného potenciálu klientov cestou rôznych sociálnych a rehabilitačných programov, ako aj aktivít, zameraných na pomoc občanom so zdravotným postihnutím pri zamestnávaní sa na trhu práce a zamestnávateľom. Jeho činnosť je úzko prepojená taktiež z úsekom praktického vyučovania SOŠ pre ŽTP IPR, hlavne v oblasti ďalšieho vzdelávania a zvyšovania si kvalifikácie klientov a pracovnej terapie.
V záujme naplnenia našich ako aj celospoločenských cieľov aktívne spolupracujeme s organizáciami a inštitúciami, zameranými na starostlivosť o občanov so zdravotným postihnutím – úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, zväzmi a združeniami pre rôzne druhy postihnutia, chránenými dielňami a pod. Veľmi úzka spolupráca v rámci úseku SOŠ pre ŽTP je s autoškolou pre získanie vodičského oprávnenia, aj na upravených vozidlách, s Cechom zlatníkov a klenotníkov Bratislavy a okolia, s Celoslovenským zväzom knihárov, Slovenským zväzom telesne postihnutých a pod.
Snahou pracovníkov IPR Bratislava je neustále zdokonaľovať a zefektívňovať svoju prácu, zameranú na pomoc občanom so zdravotným postihnutím pri ich príprave, ako aj pomoci uplatnenia sa na trhu práce.
Postihnutým totiž súcit nestačí oni potrebujú predovšetkým prácu.
V súčasnom období v tomto smere prebieha v IPR transformačný proces predovšetkým na úsekoch SOŠ a CSPR.
Podrobnejšie informácie o tom komu IPR slúži, o hlavných činnostiach, konkrétnych službách, ktoré poskytujeme vrátane informácii zo života našich žiakov v SOŠ pre ŽTP, kontaktných adries, CSPR a ďalších informáciách sa dozviete na ďalších častiach našej webovej stránky.

PhDr. Dušan Piršel

riaditeľ IPR Bratislava

 

Dokumenty IPR:

Dokumenty ŠOŠ:

Úsek CSPR:

 

Web-Mail

Prihlásenie

Zdravotný úsek:

Klávesové skratky

Mapa stránky

web@iprba.sk

Tel.: +421 908 045 859

Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4