Úsek zdravotnej starostlivosti - pracovná doba

  Pondelok - štvrtok   06:30 - 19:00 hod  
  Piatok   06:30 - 15:00 hod  

Školská ambulancia (všeobecný lekár pre dospelých, dorast, internista)

  MUDr. Igor Hajdúk   Pondelok od 06:30 hod  
      Utorok od 06:30 hod  
      Streda od 06:30 hod  
      Štvrtok od 12:00 hod  
      Piatok od 06:30 hod  

Stomatologická ambulancia

  MUDr. Marianna Krasnecová   Utorok 10:30 - 12:30 hod  
      Štvrtok 14:00 - 17:00 hod  

Ortopedická ambulancia

  MUDr. Mgr. Cyprián Kopáč, PhD.   Pondelok 14:00 - 19:00 hod  

Rehabilitačná ambulancia

  MUDr. Beáta Richweisová   Utorok 13:00 - 18:00 hod  

Neurologická ambulancia

  MUDr.Sylvia Baloghová   Štvrtok 08:00 - 13:00 hod  

Pracovná doba na Úseku liečebnej rehabilitácie

  Pondelok - štvrtok   07:00 - 17:00 hod  
  Piatok   07:00 - 15:00 hod  
  Streda   14:00 - 17:00 hod vyhradené pre zamestnancov IPR  

 

 

Dnes je


MENU:

Pracovná doba

Fotogaléria

Spolupracujúce zariadenia

Odborné články

Kontakty

 

 
 

Dokumenty:

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Strednej odbornej školy pre žiakov s telesným postihnutím, so sídlom na Mokrohájskej ceste 1 v Bratislave (ďalej SOŠ pre ŽTP) za školský rok 2013/2014

Výročná správa Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím za rok 2014

Výročná správa Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím za rok 2013

Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. . . . o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

KONTRAKT - MPSVR SR: Objem prostriedkov určených na vykonávanie prípravy na pracovné uplatnenie občanov so zdravotným postihnutím . . .

Organizačná štruktúra IPR . . .

ORGANIZAČNÝ PORIADOK IPR . . .

Valid HTML 4.01 Transitional