Zdravotnícke zariadenia, liečebné ústavy, rehabilitačné centrá, laboratória, zdravotné poisťovne:

 

    Liečebné centrum Čilistov www.liecebnecentrum.sk
  Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. Kováčová www.marinakovacova.sk
    Národné rehabilitačné centrum Kováčová www.nrckovacova.sk
    Univerzitná nemocnica s poliklinikou Bratislava www.nspr.sk
    Poliklinika Vajnorská NEXT s.r.o. www.poliklinika-vajnorska.sk
    Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava www.snop.sk
    Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava www.dfnsp.sk
    Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava www.vszp.sk
    Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava www.dovera.sk
    Union zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava www.unionzp.sk
       

 

 

 

 

Číž Kúpele

 

Kováčová Kúpele

 

Liptovský Ján

 

Lúčky Kúpele

 

Nimnica Kúpele

 

Nový Smokovec

 

Rajecké Teplice

 

Sklené Teplice

 

Sliač Kúpele

 

Piešťany Kúpele

 

Štrbské Pleso

 

Tatranská Polianka

 

Tatranská Kotlina

 

Trenčianske Teplice

 

Turčianske Teplice

 

Vyšné Ružbachy

 
 

 

 

 
       

 

 

Dnes je


MENU:

Vážení návštevníci našej webovej stránky

Niečo na úvod

Príhovor riaditeľa

Ďakovné listy / Ocenenia

Prezentácie IPR

Jedáleň IPR

Verejné obstarávanie

Spolupracujúce zariadenia

OZ Bez bariér

 
 

Dokumenty:

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Strednej odbornej školy pre žiakov s telesným postihnutím, so sídlom na Mokrohájskej ceste 1 v Bratislave (ďalej SOŠ pre ŽTP) za školský rok 2013/2014

Výročná správa Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím za rok 2014

Výročná správa Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím za rok 2013

Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. . . . o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

KONTRAKT - MPSVR SR: Objem prostriedkov určených na vykonávanie prípravy na pracovné uplatnenie občanov so zdravotným postihnutím . . .

Organizačná štruktúra IPR . . .

ORGANIZAČNÝ PORIADOK IPR . . .

Valid HTML 4.01 Transitional