TRIEDY V ŠKOLSKOM ROKU 2009/2010
TRIEDA   UČEBNÝ ODBOR         TRIEDNY POČET
  ŠTUDIJNÝ ODBOR      UČITEĽ ŽIAKOV
PT   prípravná trieda Mgr.Kirchmayer 5
I.Ko Š 6446 4 kozmetik RNDr. Pračková 5
I.Kn U 6453 2 knihár Mgr.Chrappová 4
I.MPS Š 2682 4 mechanik počítačových sietí Ing.Brziak PhD 9
I.TAP U 6475 2 technicko- administratívny pracovník Ing.Baksayová 12
II.Kn U 6453 2 knihár p. Cviková 7
II.Ko U 6446 4 kozmetik Mgr. Šályová 5
II.TAP U 6475 2 technicko- administratívny pracovník Ing.Hergottová 10
II.ZKMO U 8545 2 zlatník  a klenotník                                        2466 2 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia Mgr.Sabuchová 8
III.KnMO U 6453 2 knihár                                                                      2466 2 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia PaedDr.Styanová 8
III.Ko Š 6446 4 kozmetik Mgr.Vojteková 5
III.TAPA U 6475 2 technicko- administratívny pracovník Ing.Podstupková 7
III.TAPB U 6476 2 technicko- administratívny pracovník PaedDr.Kmeťková 9
III.ZKE U 8545 2 zlatník  a klenotník                               2683 2 15 elektromechanik - úžitková technika                                                             Mgr.Majerová 8
IV.Ko Š 6446 4 kozmetik Mgr. Šályová 6
I.MES Š 2675 4 02 elektrotechnika - výroba a prevádzka strojov a zariadení                                            2414 4 01 strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení Mgr. Stašiak 6
I.MTA Š 6476 4 technicko-ekonomický pracovník  Mgr. Berdisová 9
I.MTB Š 6477 4 technicko-ekonomický pracovník  Ing. Michalíková 6
II.MT Š 6478 4 technicko-ekonomický pracovník  Ing. Batovičová 6
II.MUE Š 8501 4 umeleckoremeselné práce                                                         2675 4 03 elektrotechnika - elektronické zariadenia         Mgr. Berdisová 8