Číslo zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na plnenie zmluvy / dodatkov v EUR vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
0306 HBH, a.s., Považská Bystrica Zmluva o dielo č. 0306 903249 EUR   MPSVaR SR IPR, Mokrohájska č. 1, Bratislava 11.5.2006 31.3.2007
1 - 0306 HBH, a.s., Považská Bystrica Dodatok č. 1 k ZM o dielo č. 0306 881731 EUR   MPSVaR SR IPR, Mokrohájska č. 1, Bratislava 10.10.2006 31.3.2007  
2 - 0306 HBH, a.s., Považská Bystrica Dodatok č. 2 k ZM o dielo č. 0306 944775 EUR   MPSVaR SR IPR, Mokrohájska č. 1, Bratislava 12.12.2006 31.3.2007  
3 - 0306 HBH, a.s., Považská Bystrica Dodatok č. 3 k ZM o dielo č. 0306 965574 EUR   MPSVaR SR IPR, Mokrohájska č. 1, Bratislava 3.4.2007 12.5.2007  
4 - 0306 HBH, a.s., Považská Bystrica Dodatok č. 4 k ZM o dielo č. 0306 1022698 EUR   MPSVaR SR IPR, Mokrohájska č. 1, Bratislava 4.5.2007 18.5.2007  
5 - 0306 HBH, a.s., Považská Bystrica Dodatok č. 5 k ZM o dielo č. 0306 1053322 EUR   MPSVaR SR IPR, Mokrohájska č. 1, Bratislava 16.5.2007 22.6.2007  
6 - 0306 HBH, a.s., Považská Bystrica Dodatok č. 6 k ZM o dielo č. 0306 1053498 EUR   MPSVaR SR IPR, Mokrohájska č. 1, Bratislava 21.6.2007 22.6.2007