Číslo zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na plnenie zmluvy / dodatkov v EUR vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
11/V/2006 Ján VARGA, ul. Banícka 25, 902 01 Pezinok Zmluva o dielo č. 11/V/2006 51 507 EUR   MPSVaR SR IPR, Mokrohájska č. 1, Bratislava 4.7.2006 30.9.2006
1-11/V/2006 Ján VARGA, ul. Banícka 25, 902 01 Pezinok Dodatok č.1 k ZoD č.11/V/2006 67 588 EUR   MPSVaR SR IPR, Mokrohájska č. 1, Bratislava 4.10.2006 15.11.2006  
2-11/V/2006 Ján VARGA, ul. Banícka 25, 902 01 Pezinok Dodatok č.2 k ZoD č.11/V/2006 90 593 EUR   MPSVaR SR IPR, Mokrohájska č. 1, Bratislava 14.11.2006 15.12.2006