logo inštitútu

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov
so zdravotným postihnutím

Nový jedálny lístok

Odhlasovanie stravy

Odhlasovanie stravy je možné najnesôr 1 deň vopred do 12.00 hod., nasledujúcimi spôsobmi:

Manuál na odhlásenie stravy cez EDUPAGE pre zamestnancov a cudzích stravníkov:

Manuál pre Smartfon Inteligentný telefón / smartfón
(platí len pre OS Android)Manuál pre WWW Webová stránka edupage
Dôležité dokumenty a odkazy:

Webmaster: web@iprba.sk