logo inštitútu

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov
so zdravotným postihnutím

Prezentácie

Zborník zo sympózia: Vzdelávanie a zamestnanie osôb so zdravotným postihnutím

zbornik zo sympozia

Od strany 49: IPR – príprava a uplatnenie sa na trhu práce
Institute for Labour Rehabilitation – Preparation and Application in the Employment Market

(PhDr. Dušan Piršel, Mgr. Andrea KOZOVÁ)

Otvoriť dokument v PDF formáte

Prezentácia IPR na Vedeckej konferencii - Pracovná a sociálna rehabilitácia ako podmienka zlepšenia kvality života osôb so ZP

Socioterapia

dňa 16. 10. 2012
(PhDr. Dušan Piršel riaditeľ IPR )

Otvoriť dokument v PDF formáte

Možnosti využitia MKF v podmienkach IPR občanov so ZP

Využitie MFK pre IPR

Otvoriť dokument v PDF formáte

Prezentácia IPR na konferencii s témou: Zrelosť a skúsenosť ako potenciál k úspechu

Zrelosť a skúsenosť

Prezentovali:
PhDr. Dušan Piršel, Mgr. Ivan Číž,
(Bratislava 2012)

Otvoriť dokument v PDF formáte

SOCIOTERAPIA - Október

Socioterapia

Dobrý deň,

radi by sme Vám dali do pozornosti druhé číslo časopisu. Socioterapia, v ktorom okrem iného nájdete príspevok Lívie Lozsi Socioterapia – rozdiely a styčné body socioterapie, psychoterapie a sociálnej práce, príspevok Moniky Gregussovej Čo ovplyvňuje vzdelávanie rómskych detí, článok Viery Filipovej Máme odvahu liečiť svetové problémy? či rozhovor s Lukášom Hoffmannom o tom, čo mu život s drogami dal a čo vzal a ďalšie príspevky z oblasti sociálnej práce, školstva, vzdelávania, zdravotníctva, manažmentu aj poviedku zo života.

Časopis si môžete pozrieť a prečítať tu.

Zároveň by sme Vás radi informovali o novej internetovej Univerzite psychoterapie a socioterapie (UPS), ktorá práve otvorila pomyselné virtuálne brány s ambíciou vzdelávať v oblasti psychoterapie a socioterapie každého, kto má záujem a chuť, bez ohľadu na vek, predchádzajúce vzdelanie či prax. Viac informácií o spôsobe vzdelávania, podmienkach štúdia a podmienkach získania diplomu nájdete tu.

 

Príjemné dni,

Dôležité dokumenty a odkazy:

Webmaster: web@iprba.sk