logo inštitútu

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov
so zdravotným postihnutím

Aktuality zo základnej odborovej organizácie pri IPR

Základná odborová organizácia pri IPR pozýva všetkých zamestnancov na:

Letný športový deň

Čakajú na Vás rôzne športové disciplíny, hry aj zaujímavý kvíz. Súčasťou podujatia bude malé občerstvenie a tiež tombola.

Kde: areál IPR
Kedy: 3.7.2019
Začiatok : od 8:00

Každý účastník športového dňa nech prinesie ako vstupenku niečo do tomboly do 28.6.2019 a na športový deň si nezabudnite dobrú náladu a radosť z pohybu


Udialo sa:

• odovzdaný menovací dekrét p. Ing.Tiborovi Brziakovi PhD - novému zástupcovi zamestnancov pre BOZP

• Prebehlo kultúrne podujatie - s názvom Spolu na muzikál

• 5.6.2019 - Mama Mia a 13.6.2019 Mária Terézia

• Pripravujeme športový deň pre zamestnancov - 3.7.2019

• Informovanie o zástupcoch zamestnancov pre BOZP : Ing. Hulvan, Mgr. Višňovský

• 15.1.2019 – stretnutie so zástupcami DSS a informovanie sa o možnostiach doplnkového dôchodkového sporenia

• 14.1.2019 – stretnutie odborovej organizácie s vedením IPR

• 20.12.2018 – podpísanie KOLEKTÍVNEJ ZMLUVY 2019 -2020

15.11.2018 schôdza členov odborov spojená s voľbou nového predsedu, podpredsedu.
Výsledok volieb:
Nový predseda: Mgr. Mária Klinová
Nový podpredseda: Mgr. Viera Mrocková

Ďakujeme predošlým členom vedenia odborovej organizácie za ich doterajšiu prácu!

28. – 29.11.2018 – zúčastnenie sa školení predsedov a členov odborových organizácií na školení SOZZaSS o kolektívnom vyjednávaní, BOZP a tvorbe kolektívnej zmluvy na rok 2019

Kolektívne vyjednávanie – o novej kolektívnej zmluve

Mikulášške balíčky – 5.12.2018 pre deti členov odborov

Aktuality a akcie SOZZAS

www.sozzass.sk

Dôležité dokumenty a odkazy:

Webmaster: web@iprba.sk