logo inštitútu

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov
so zdravotným postihnutím

Mladí odborári

pripravuje sa

ARCHÍV

2. marec 2013 A opäť Rada mladých,

sme sa stretli – aktuálni a „pozjazdoví“ nominanti Odborových zväzov do poradného orgánu KOZ SR – Rady mladých pri KOZ SR. Stále tu sme, nezanikli sme, iba sme sa čiastočne obmenili, ako to už býva zvykom po 4 rokoch volebného obdobia. Smerujeme k tomu, aby sme získavali ďalších mladých do našich radov, aby sme obrodili členskú základňu a zachytili príležitosť naučiť sa viac, komunikovať, sociálne sa pretvárať a pôsobiť v odboroch....byť tu a byť zástupcami mladej generácie, ktorá má hromadu svojich problémov. Najväčším z nich je nezamestnanosť mladých do 30 rokov a je to každý tretí človek! Ako má žiť, ako má živiť svoju rodinu, ak si trúfol mať deti? Ako sa má uplatniť, keď nemá možnosť praxe? A keď už človek zamestnaný je, tak sa trasie strachom, že o miesto príde. Faktom je, že nič nemotivuje mladých poctivých ľudí si zakladať rodinu, čo by aj ako chceli. Pre bežných ľudí nedosiahnuteľné samostatné bývanie, či hypotéka ako Damoklov meč nad hlavou kvári dlhé roky našu myseľ pred spaním. Ale preto sme tu my, odborári, aby sme hájili práva zamestnancov, zastupovali ich a kolektívne vyjednávali, aspoň čiastočne a propagovali myšlienky , ktoré sú prospešné pre občana samotného – chrániť jeho právo na mzdu a dôstojnosť v zamestnaní. Väčšinou s občanmi každý úradník „vybabre“, ak nemáš peniaze či známosti, tak nič nevybavíš – ani u lekára ani na úrade. Odborári sme solidárni – snažíme sa maximálne uplatňovať morálne princípy a princípy solidarity, pomáhať tým z nás, ktorí sú tlačení na okraj spoločnosti či chudoby. Budeme prinášať príspevky zo života, z bežných dní, ktorých obsah sa dotýka každého z nás a snažiť sa Vás vtiahnuť do nášho myslenia, myslenia mladých, ktorí vnímame všetko okolo seba možno citlivejšie, ako sa na prvý pohľad zdá.

Za Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb sa prvého stretnutia zúčastnila Veronika Rendeková, Milan Daniš a Ľudmila Pazderová. Novozvoleným predsedom je Jozef Sýkora z OZ Sloves a podpredsedníčkou Timea Szabóova z OZ KOVO. Vekový priemer členov Rady mladých pri KOZ je 30 rokov.

FOTO1
(Ludmila Pazderova, Členka Výboru RM pri KOZ, SOZ ZaSS)

Dôležité dokumenty a odkazy:

Webmaster: web@iprba.sk