ÚVOD

Začiatok školského roka 2020/2021

Milí žiaci,

organizácia začiatku školského roka 2020/2021 bude z dôvodu dodržania hygienických opatrení nasledovná:

 1. Žiaci, ktorí budú počas školského roka bývať v internáte  sa ubytujú v utorok 1.9.2020 od 14 h do 19 h v internáte s nasledovnými podmienkami:
 • každý žiak pôjde najprv na zdravotný úsek, kde odovzdá podpísaný doklad o bezinfekčnosti, absolvuje rýchlotest na ochorenie COVID19 a vybaví si vstupné formality na sociálnom referáte,
 • do budovy internátu prichádzajú žiaci postupne, v malých skupinkách,
 • ak je to možné, v skorších hodinách od 14 h prídu žiaci nižších ročníkov (prváci, druháci) a postupne po 16 h žiaci vyšších ročníkov,
 • upozornenie: po 19.45 h  už nebude možnosť ubytovania, nebude povolený vstup žiakov na internát!!!

2.  Prvý deň školského vyučovania 2.9.2020 – harmonogram nástupu do školy:

 • žiaci ubytovaní v internáte zostanú v priestoroch internátu do 8.55 h,
 • všetci dochádzajúci žiaci vstupujú do školy cez hlavnú budovu IPR nasledovne: od 8.00 h prváci, od 8.15 h druháci, od 8.30 h postupne tretiaci, štvrtáci a žiaci nadstavbového štúdia (vstup do budovy budú usmerňovať pedagogickí zamestnanci),
 • každý žiak pôjde najprv na zdravotný úsek, kde odovzdá podpísaný doklad o bezinfekčnosti, absolvuje rýchlotest na ochorenie COVID19 a vybaví si vstupné formality na sociálnom referáte,
 • postupne od 8.50 h pôjdu žiaci s triednymi učiteľmi do tried v budove teoretického vyučovania, kde bude otvorenie školského roka prostredníctvom rozhlasu,
 • prvý deň sa učí 6. vyučovacích hodín do 13.40 h.

Mgr. Jana Chromíková,
riaditeľka školy

SÚBORY NA STIHNUTIE:

Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti: PDF

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka: PDF  DOCX


Leto v CSPR

Grafika: Slniečko

Aktivity na leto 2020

Poznávacie vychádzky: „Prírodnými parkami Bratislavy“ (Typ súboru PDF, veľkosť: 0,3MB)

Psychohygiena v našich životoch (Typ súboru PDF, veľkosť: 0,3MB)

AUTOGÉNNY TRÉNING (Typ súboru PDF, veľkosť: 0,3MB)Vložené: 07.07.2020


Informácia o organizácii konca školského roku 2019/2020

Z dôvodu nízkeho záujmu žiakov o prezenčné vzdelávanie v škole, so súhlasom zriaďovateľa, oznamujem, že od 22.6. do 26.6.2020 nebude obnovené vyučovanie v SOŠ pre žiakov s TP. Vzdelávanie žiakov bude pokračovať naďalej dištančne.

Žiaci nastúpia do školy dňa 29.6.2020 od 8.00 h do 13.00 h, budú sa konať triednické hodiny, odovzdávanie učebníc a vybavovanie výstupných listov. Žiaci, ktorí bývajú mimo Bratislavy si dohodnú s triednym učiteľom termín individuálne.

Odovzdávanie vysvedčení bude 30.6.2020 o 10.00 h.

Mgr. Jana Chromíková, riaditeľka školy

Voľné miesta v študijných a učebných odboroch

Plagát: Škola plná možností
Milí deviataci, radi Vás privítame v našej strednej odbornej škole.
Máme ešte voľné miesta v študijných odboroch kozmetička a mechanik počítačových sietí
a učebných odboroch mechanik opravár, elektromechanik, zlatník a klenotník, polygraf-knihár a technicko-administratívny pracovník.

Adresa: Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
Zavolaj:
02/59209 156
+421 911 474 014
+421 2592 0156
Email: jana.chromikova@iprba.sk


VEREJNÝ ODPOČET činnosti IPR za rok 2019

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu vyhlásenú vládou Slovenskej republiky uznesením vlády SR č. 111 zo dňa 11.marca 2020 podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov v čase od 12. marca 2020 od 06:00 hod. pre územie Slovenskej republiky, si Vás dovoľujeme informovať, že termín verejného odpočtu, ktorý je počas obdobia pandémie sa presúva do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po odvolaní mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou.
O konkrétnom termíne verejného odpočtu budeme informovať prostredníctvom našej webovej stránky.

Tešíme sa na Vás

Tel.: 02/54 65 00 62
fax: 02/ 54 65 00 63
E-mail:sekretariat@iprba.sk


Hodnotenie a organizácia záverečných skúšok 2019/2020

Rozhodnutie riaditeľa školy o hodnotení, organizácii záverečnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

Otvoriť PDF dokument


Kritériá prijímacieho konania na SOŠ pre žiakov s TP, Mokrohájska 1, Bratislava

Otvoriť PDF dokument


Maturita 2019/20

Ústna forma maturitnej skúšky sa v školskom roku 2019/2020 neuskutoční. Žiakom končiacich ročníkov (strednej školy) sa známky spriemerujú. Bližšie informácie nájdete Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020.

Ďalšie informácie budeme zverejňovať postupne.


Informácia pre žiakov ubytovaných v internáte

Oznamujeme všetkým našim žiakom a rodičom, ktorí si chcú prísť po svoje osobné veci na internát, že je možné si ich vyzdvihnúť v nasledovných termínoch:

20.4.2020 – Pondelok – žiaci ubytovaní na 2. poschodí v čase od 9.00 – 14.00 h
21.4.2020 – Utorok – žiaci ubytovaní na 3. poschodí v čase od 9.00 – 14.00 h
22.4.2020 – Streda – žiaci ubytovaní na 4. poschodí v čase od 9.00 – 14.00 h

Veci budú vydávané pred budovou školy.

V prípade potreby kontaktujte zástupcu riaditeľa pre VMV Mgr. Mariána Višňovského 0911474017Vložené: 17.04.2020


Tretie číslo časopisu SME OK

titulná stránka časopisu SME OK

titulná stránka časopisu SME OK

Príhovor riaditeľa Inštitútu
Príhovor vedúceho lekára Inštitútu
Bleskovky z karantény
V Bermudskom trojuholníku
Už aj na Slovensku
Potlesk pre obyčajných ľudí
Svetlo na konci tunela a ďalšie

Otvoriť časopis


Pokračuje prerušenie vyučovania.

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR sa vyučovanie prerušuje od 30.3.2020 do odvolania. Náhrada za riadne vyučovanie na našej škole prebieha elektronickou formou, podľa pokynov vyučujúcich jednotlivých predmetov. „Písomné maturity“ sa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda „ústne maturity“, by sa mala konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020.

Mgr. Jana Chromíková, riaditeľka školy


Oznámenie úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPPVII)

Otvoriť list v PDF formáte


Dôležitý oznam pre žiakov a ich zákonných zástupcov

Vzhľadom k situácii prebieha vyučovanie v súčasnosti dištančnou formou a žiaci sú povinní zúčastniť sa na takomto vyučovaní – to znamená:
1. sledovať na EDUPAGE (v mailoch) nové oznamy a učebné materiály,
2. študovať podľa pokynov vyučujúcich a posielať im vypracované úlohy – podľa svojich materiálno-technických možností (mailom, prostredníctvom EDUPAGE alebo v messingeri – aj v mobile si dokážete otvoriť priložený word alebo pdf dokument, úlohu vypracovať na papier, odfotiť a poslať ako fotografickú prílohu.

Táto spätná väzba je pre vašich vyučujúcich dôležitá, aby videli, či učebnej látke a úlohám rozumiete. Napíšte aj ak úlohám nerozumiete. Komunikujte.
Spolu to zvládneme!


Informácia pre žiakov ubytovaných v internáte:

Milí žiaci, internátne izby sme museli vyprázdniť, aby sme boli pripravení v mimoriadnej situácii poskytnúť naše ubytovacie zariadenie na prípravu karanténneho strediska.

Vaše veci, ktoré zostali v izbách sme zbalili do označených vriec, uložili do uzamknutej miestnosti a po skončení karantény vám ich vrátime späť do izieb, nemôžete si ich priebežne vyzdvihovať. Ďakujem za pochopenie.

Všetkým žiakom želám, aby túto mimoriadnu situáciu zvládli v pohode a zdraví. V škole je bez vás smutno.

Mgr. Jana Chromíková, riaditeľka školy


Vážení rodičia a žiaci,

v priloženom súbore je usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR týkajúce sa mimoriadnych opatrení. Na ich základe sa prerušuje vyučovanie v našej škole v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane. Termín maturitných skúšok sa prekladá, podrobné informácie nájdete v uvedenom usmernení.

Otvoriť usmernenie v PDF


Oznámenie o prerušení vyučovania

Na základe informácie ÚVZ SR a RÚVZ Vám oznamujem, že v dňoch od 10.03.2020 do 15.03.2020 preventívne prerušujeme vyučovanie.
Mgr. Jana Chromíková, riaditeľka školy

Otvoriť oznámenie v PDF


Vážení návštevníci našej webovej stránky,

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím v Bratislave (IPR) má viac ako 50 ročnú tradíciu. Naše zariadenie má celoslovenskú pôsobnosť. Jeho zriaďovateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Cieľom a úlohou odbornej a profesionálnej starostlivosti a prípravy v našom zariadení je vytvoriť pre účastníkov – občanov so zdravotným postihnutím všetky predpoklady, aby po jej úspešnom absolvovaní mohli sa aktívne uplatniť na trhu práce. Ako jediné špecializované zariadenie na Slovensku poskytuje komplexnú sociálnu a pracovnú ale čiastočne aj liečebnú rehabilitáciu a starostlivosť občanom so zdravotným postihnutím. Zariadenie má vybudovaný bezbariérový prístup.

Hlavnú súčasť Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu tvoria:

 • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím (SOŠ pre ŽTP)
 • Centrum sociálnej a pracovnej rehabilitácie (CSPR).

Do činnosti SOŠ pre ŽTP sa prijímajú žiaci so zdravotným postihnutím vo veku od 15 rokov. Ide spravidla o činnosť v oblasti prípravy mladých i dospelých ľudí so ZP na povolanie v štruktúre 3-ročných učebných odboroch, 4-ročných študijných odboroch, 2-ročného nadstavbového a pomaturitného štúdia . Súčasťou komplexnej prípravy v SOŠ pre ŽTP je taktiež prípravná trieda, ktorá trvá jeden rok a pomáha uchádzačom o štúdium zvládnuť vedomostné prekážky, ktoré im neumožnili zaradenie sa do učebného odboru. Neoddeliteľnou súčasťou sú zabezpečované služby starostlivosti a pomoci v oblasti sociálnej, zdravotno – preventívnej, a psychologickej.

Treba si uvedomiť, že žiak – študent a jeho rodič sú vlastne zákazníci.

Znamená to, že škola musí napĺňať ich požiadavky na kvalitu vzdelania. Spokojný študent a spokojný rodič znamená spokojný zákazník, ktorý určite ocení naše kvalitné výchovno-vzdelávacie služby.
V rámci oblasti starostlivosti o občanov so zdravotným postihnutím v našej spoločnosti si riešenie problémov ľudí tejto kategórie žiada systém poskytovaných služieb neustále zdokonaľovať a to tak, aby tieto boli dostupné pre každého občana so zdravotným postihnutím. Nezištne sa to dotýka aj zavádzania nových foriem a metód práce v našom IPR. Cieľ práce v IPR sa v súčasnom období neorientuje iba cestou prípravy žiakov na povolanie a jej úspešné ukončenie, ale aj ďalšieho pôsobenia a úspešného uplatnenia sa našich absolventov na trhu práce. K tomuto účelu je pri IPR vytvorený samostatný úsek „Centrum sociálnej a pracovnej rehabilitácie“. Tento úsek zabezpečuje bezplatne činnosti v rámci informačno – poradenských služieb, testovania a overovania zostatkového pracovného potenciálu klientov cestou rôznych sociálnych a rehabilitačných programov, ako aj aktivít, zameraných na pomoc občanom so zdravotným postihnutím pri zamestnávaní sa na trhu práce a zamestnávateľom. Jeho činnosť je úzko prepojená taktiež z úsekom praktického vyučovania SOŠ pre ŽTP IPR, hlavne v oblasti ďalšieho vzdelávania a zvyšovania si kvalifikácie klientov a pracovnej terapie.

Náš cieľ

V záujme naplnenia našich ako aj celospoločenských cieľov aktívne spolupracujeme s organizáciami a inštitúciami, zameranými na starostlivosť o občanov so zdravotným postihnutím – úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, zväzmi a združeniami pre rôzne druhy postihnutia, chránenými dielňami a pod. Veľmi úzka spolupráca v rámci úseku SOŠ pre ŽTP je s autoškolou pre získanie vodičského oprávnenia, aj na upravených vozidlách, s Cechom zlatníkov a klenotníkov Bratislavy a okolia, s Celoslovenským zväzom knihárov, Slovenským zväzom telesne postihnutých a pod.
Snahou pracovníkov IPR Bratislava je neustále zdokonaľovať a zefektívňovať svoju prácu, zameranú na pomoc občanom so zdravotným postihnutím pri ich príprave, ako aj pomoci uplatnenia sa na trhu práce.
Postihnutým totiž súcit nestačí oni potrebujú predovšetkým prácu.
V súčasnom období v tomto smere prebieha v IPR transformačný proces predovšetkým na úsekoch SOŠ a CSPR.
Podrobnejšie informácie o tom komu IPR slúži, o hlavných činnostiach, konkrétnych službách, ktoré poskytujeme vrátane informácii zo života našich žiakov v SOŠ pre ŽTP, kontaktných adries, CSPR a ďalších informáciách sa dozviete na ďalších častiach našej webovej stránky.

PhDr. Dušan Piršel
riaditeľ IPR Bratislava