logo inštitútu

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov
so zdravotným postihnutím

Spolupracujúce zariadenia:

logo Profesia logo sosrdcom logo aptet

Zdravotnícke zariadenia, liečebné ústavy, rehabilitačné centrá, laboratória, zdravotné poisťovne:

logo MARÍNA logo Národné rehabilitačné centrum Kováčová

Univerzitná nemocnica s poliklinikou Bratislava

Poliklinika Vajnorská NEXT s.r.o. www.poliklinika-vajnorska.sk

Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava www.snop.sk

Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) http://www.nudch.eu

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava www.vszp.sk

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava www.dovera.sk

Union zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava www.unionzp.sk

Dôležité dokumenty a odkazy:

Webmaster: web@iprba.sk