logo inštitútu

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov
so zdravotným postihnutím

Nadlimitné zákazky

Nenachádza sa žiadna nadlimitná zákazka

Dôležité dokumenty a odkazy:

Webmaster: web@iprba.sk