logo inštitútu

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov
so zdravotným postihnutím

Aktuálne výzvy podľa § 9 ods. 9.

Dátum zverejnenia: 15.04.2016

 1. Výzva na predloženie cenovej ponuky na: Zabezpečenie výkonu stavebného dozoru na stavbu: Rekonštrukcia internátu
  Spoločný slovník obstarávania (CPV): 71520000-9
  Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: do 30.04.2016 12.00 hod.


Dátum zverejnenia: 18.03.2016

 1. Výzva na predloženie cenovej ponuky na zhotovenie realizačného projektu: „Rekonštrukcia internátu“, Mokrohájska 1, Bratislava
  Spoločný slovník obstarávania (CPV):
  Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: do 08.04.2016 12.00 hod.


Dátum zverejnenia: 15.03.2016

 1. Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodávku potravín „Vajcia slepačie“
  Spoločný slovník obstarávania (CPV): 03142500-3
  Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: do 29.03.2016 do 12.00 hod.


Dátum zverejnenia: 09.03.2016

 1. Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodavku a montáž stroja - tovaru: “Klimatizačné zariadenie kancelárií napojené na sanitnú inštaláciu a elektroinštaláciu”
  Spoločný slovník obstarávania (CPV): 45331220-4
  Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: do 31.03.2016 do 12.00 hod.


Dátum zverejnenia: 16.08.2015

 1. Oprava havárie schodiskových stupňov do budovy internátu- hlavný vchod, Mokrohájska 1, Bratislava
  Spoločný slovník obstarávania (CPV): 45213042
  Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: do 19.08.2015 do 12,00 hod


Dátum zverejnenia: 07.07.2015

 1. Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodávku tovarov: Zeleniny a ovocia
  Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: 17.07.2015 t.j. piatok do 12.00 hod.


Dátum zverejnenia: 07.07.2015

 1. Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodávku tovarov: Chleba a pekárenských výrobkov
  Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: 17.07.2015 t.j. piatok do 12.00 hod.


Dátum zverejnenia: 07.07.2015

 1. Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodávku tovarov: Vajcia slepačie
  Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: 17.07.2015 t.j. piatok do 12.00 hod.


Dátum zverejnenia: 07.07.2015

 1. Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodávku tovarov: Mlieka a mliečnych výrobkov
  Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: 17.07.2015 t.j. piatok do 12.00 hod.


Dátum zverejnenia: 07.07.2015

 1. Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodávku tovarov: Múka a cestoviny
  Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: 17.07.2015 t.j. piatok do 12.00 hod.


Dátum zverejnenia: 26.06.2015

 1. Havária: odstraňovanie následkov havárie rozvodov vody
  Spoločný slovník obstarávania (CPV): Kód CPV: 45214700, 4521352
  Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: Do 7 000,00 - EUR bez DPH
  Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: do 03.07.2015


Dátum zverejnenia: 27.02.2015

 1. Tovar: Schránkový modul na kľúče
  Spoločný slovník obstarávania (CPV): Kód CPV: 36.14.11
  Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: Do 5 000,00 ,- EUR bez DPH
  Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: Do 30.05.2015


Dátum zverejnenia: 27.02.2015

 1. Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodavku a montáž tovaru: Korytový mangel
  Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom : 23.03.2015 o 12.00 hod.


Dátum zverejnenia: 25.02.2015

Aktualizované: 10.03.2015

 1. Tovar

  Predĺženie (Pridané 10.03.2015)

  Spoločný slovník obstarávania (CPV): Kód CPV: 33711400-1 Skrášľovacie výrobky
  CPV 33742000-3 Výrobky na starostlivosť o nechty
  CPV 33741000-6 Výrobky na starostlivosť o ruky
  CPV 33711500-2 Výrobky starostlivosti o pleť
  CPV 33711800-5 Holiace prípravky
  CPV 33711200-9 Líčidlá
  Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: Do 5 000,00 ,- EUR bez DPH

Dátum zverejnenia: 29.01.2015

 1. Potraviny- Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
  Spoločný slovník obstarávania (CPV): Kód CPV: 513212
  Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: Do 40 000,00 ,- EUR bez DPH


Dátum zverejnenia: 13.11.2014

 1. Oprava havárie rozvodov plynu
  Spoločný slovník obstarávania (CPV): Kód CPV: 45.32.15
  Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: Do 3 000,00 ,- EUR bez DPH


Dátum zverejnenia: 10.11.2014

 1. Odvhlčovač manglovňa
  Spoločný slovník obstarávania (CPV): Kód CPV: 45.32.12
  Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: Do 2 000,00 ,- EUR bez DPH


Dátum zverejnenia: 10.11.2014

 1. Dodávka montáž “Korytový mangel “


Dátum zverejnenia: 10.11.2014

 1. Čistiaci stroj na podlahy
  Spoločný slovník obstarávania (CPV): Kód CPV: 45.32.14
  Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: Do 5 000,00 ,- EUR bez DPH


Dátum zverejnenia: 24.10.2014

 1. Rekonštrukcia obvodového plášťa s výmenou okien, zámočnícka dielňa“
  Spoločný slovník obstarávania (CPV): Kód CPV: 45.34.15
  Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: Do 24 500,00 ,- EUR bez DPH


Dátum zverejnenia: 20.10.2014

 1. Chladnička dvojdverová
  Spoločný slovník obstarávania (CPV): Kód CPV: 45.32.12
  Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: Do 2 600,00 ,- EUR bez DPH


Dátum zverejnenia: 17.10.2014

 1. Stavebná práca - Dodávka „Osobného vozidla“ – 1 kus
  Spoločný slovník obstarávania (CPV): Kód CPV: PK 34.10.23
  Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: Do 20 000,00 ,- EUR bez DPH


Dátum zverejnenia: 17.10.2014

 1. Stavebná práca - Oprava prívodu a rozvodov TÚV – Rehabilitácia a vodoliečba
  Spoločný slovník obstarávania (CPV): Kód CPV: 45.32.12
  Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: Do 4 000,00 ,- EUR bez DPH


Dátum zverejnenia: 17.10.2014

 1. Stavebná práca - Šikmá schodisková plošina elektrická - vstu p do objektu pre telesne postihnuté osoby
  Spoločný slovník obstarávania (CPV): Kód CPV: 45.32.12
  Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: Do 11 000,00 ,- EUR bez DPH


Dátum zverejnenia: 15.10.2014

 1. Stavebná práca
  Spoločný slovník obstarávania (CPV): Kód CPV: 45.32.12
  Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: Do 3 000,00 ,- EUR bez DPH


Dátum zverejnenia: 02.10.2014

 1. Stavebná práca
  Spoločný slovník obstarávania (CPV): Kód CPV: 45.32.12
  Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: Do 3 500,00 ,- EUR bez DPH


Dátum zverejnenia: 21.08.2014

 1. Dodávka a montáž výpočtovej techniky
  Spoločný slovník obstarávania (CPV): Kód CPV: 7.1 Ostatné inžinierske služby : 74.20.37
  Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: Do 20 000,00 ,- EUR bez DPH


Dátum zverejnenia: 18.08.2014

 1. Prestavba ubytovacieho zariadenia pre vozíčkarov
  Spoločný slovník obstarávania (CPV): Kód KP : 30.02.12
  Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: Do 10 000,00 ,- EUR bez DPH

 

 


Archív zákaziek:

2014

2013

 

Dôležité dokumenty a odkazy:

Webmaster: web@iprba.sk