logo inštitútu

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov
so zdravotným postihnutím

Úsek zdravotnej starostlivosti

ORDINAČNÉ HODINY

Vedúci lekár - internista: MUDr. Igor HAJDÚK

Vrchná sestra: Anna EDLINGEROVÁ

Zdravotné sestry:
Marta BUTKOVÁ
Gabriela Panáková

Pondelok - štvrtok: 6:30 - 19:30 hod.
Piatok: 6:30 - 15:00 hod.

Ortopéd: MUDr. Mgr. Cyprián KOPÁČ, PhD.

Pondelok: 16:00 - 19:00 hod.
Streda: 16:00 - 18:00 hod.
(alebo podľa požiadavky IPR)

Neurologická ambulancia: MUDr. Petronela PRIADKOVÁ

Utorok: 13:00 - 13:00 hod.
(alebo podľa požiadavky IPR)

Rehabilitačná ambulancia: MUDr. Beáta RICHWEISOVÁ

Streda: 8:00 - 14:00 hod.
(alebo podľa požiadavky IPR)

Dôležité dokumenty a odkazy:

Webmaster: web@iprba.sk