logo inštitútu

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov
so zdravotným postihnutím

Úsek zdravotnej starostlivosti a liečebnej rehabilitácie
(ÚZS a LR)

Úsek zdravotnej starostlivosti a liečebnej rehabilitácie ďalej zabezpečuje:

Liečebná rehabilitácia a ergoterapia

Dôležité dokumenty a odkazy:

Webmaster: web@iprba.sk