Uvodná stránka Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok Mapa stránky Klávesové skratky
  logo inštitútu
ÚSEKY:

Sloboda bez výchovy je ako rieka bez brehov.
Keď nebudú brehy, tak neexistuje ani rieka.

Výchovná práca na úseku Výchovy mimo vyučovania (internát) je plnohodnotnou súčasťou integračného procesu v SOŠ pre TP. Vychovávatelia sa podieľajú na zlepšení duševného a telesného rozvoja našich žiakov prostredníctvom tvorivého a najmä individuálneho prístupu k nim. Študenti v čase osobného voľna môžu navštevovať rôzne záujmové krúžky.
Súčasťou dňa na internáte je aj povinné štúdium, počas ktorého sa študenti pripravujú na teoretické a praktické vyučovanie pomocou odbornej konzultácie vychovávateľov.
Počas výchovnej činnosti sa kladie dôraz na:
- rozvoj samostatnosti,
- identifikáciu a rozvoj talentu a individuálnych zručností cez záujmové krúžky
- rozvoj socializácie

 

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím poskytuje moderné ubytovanie.

internat1 internat2 internat3 internat4 internat5 internat6 internat7 internat8 internat9 internat10 internat11 internat12 internat13 internat14


Pre správne zobrazenie stránky je odporúčané min. rozlíšenie obrazovky 1280 px na šírku. Valid HTML 4.01 Transitional Overť CSS! CZ validator! Total Validator! Wawe Validator!