INŠTITÚT PRE PRACOVNÚ REHABILITÁCIU OBČANOV SO ZMENENOU PRACOVNOU SCHOPNOSŤOU
  IPR Škola CSPR Zdravotná starostlivosť Verejné obstarávanie WebMail Kontakty
 
 
  Mikulášsky večierok

V stredu 2. decembra 2009 navštívil náš internát Mikuláš. Pre žiakov priniesol darčeky od Občianskeho združenia Bez bariér (naše združenie), ale aj z neziskovej organizácie – Zdravý vývoj, odkiaľ prišiel aj Mikuláš s čertmi, anjelmi a dídžejom. Čertom vypomáhali čerti z vlastných radov – Dodo, Majka a anjel Darinka. Po hlavnom programe sa žiaci zabavili na diskotéke. Aj za tú ďakujeme organizácii – Zdravý vývoj.

   

. . . . . . galéria fotografií . . . . .


  Vianočné trhy

Návšteva vianočných trhov s našimi žiakmi, s ochutnávkou špecialít slovenskej kuchyne. V podvečernej atmosfére sme si spoločne priblížili tradície Vianoc. Na Hlavnom námestí sme si vypočuli hudobnú skupinu a pouličných koledníkov. Na Hviezdoslavovom námestí sme zastavili pri drevenom Betleheme.

   

. . . . . . galéria fotografií . . . . .


  Vianočné turnaje

 

   

. . . . . . galéria fotografií . . . . .


  Pečenie perníkov

 

   

. . . . . . galéria fotografií . . . . .


  Vianočné posedenie

 

   

. . . . . . galéria fotografií . . . . .

 

     
 
 

 Stránku vytvorila firma IZOcom. Odporúčané nastavenie obrazovky je min. 1024x768 pixelov