logo inštitútu

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov
so zdravotným postihnutím

Mikulášsky večierok - 8.12.2010

Ôsmy december patril na výchove Mikulášskemu večierku. Večierok si pripravili žiaci z tretieho poschodia pod vedením Mgr. Vierky Mrockovej a za spollupráce Mgr. Ivetky Barátovej. Program mal veľký úspech, pretože mal netradičný scenár a všetkým sa nám veľmi páčil. Pripravili sme pre našich študentov pekné Mikulášske balíčky za finančnej podpory OZ Bez Bariér. Po našom biskupovi Mikulášovi prišiel aj Santa Klaus z n.o. Zdravý vývoj, ktorý nám pripravil aj peknú diskotéku. Ďakujem všetkým za pekný večer a za príjemnú a vyčerpávajúcu diskotéku.

 


14.12.2010 - Vianočný floorbalový turnaj


13.12.2010 - Pečenie a ozdobovanie perníkov


15.12.2010 - tematická vychádzka - Vianočné trhy v centre mesta


20.12.2010 - Vianočné posedenie na VMV

Dokumenty:

Organizačná štruktúra IPR . . .


ORGANIZAČNÝ PORIADOK IPR . . .

dodatok č.1 . . .

dodatok č.2 . . .


Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2009/2010


Výročná správa Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím za rok 2009


Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. . . .
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)


Pre správne zobrazenie stránky je odporúčané min. rozlíšenie obrazovky 1280 px na šírku. Valid HTML 4.01 Transitional Overť CSS! CZ validator! Total Validator! Wawe Validator!