IN©TITÚT PRE PRACOVNÚ REHABILITÁCIU OBČANOV SO ZMENENOU PRACOVNOU SCHOPNOS«OU
  IPR ©kola CSPR Zdravotná starostlivos» Verejné obstarávanie WebMail Kontakty
 
 

  Deň Európy

5. mája sme navątívili Dom Európy na Palisádachč.29 pri príleľitosti Dňa Európy. Veµmi srdečne nás privítali a odovzdali nám podnetné informácie. ®iaci si mohli prezrie» a zobra» informačné materiály o Rade Európy a Európskej únie. Nakoniec nás ponúkli aj malým občerstvením

   

. . . . . . celý článok . . . . .


  Florbalový turnaj

V utorok 11.5.2010 sa konal v telocvični florbalový turnaj, hrali tri druľstvá, systémom kaľdý s kaľdým.

   

. . . . . . celý článok . . . . .


  Výlet do rakúskeho mesta Eisenstadt

V utorok 18. mája 2010 sa čas» nášho internátu vybralo na výlet do rakúskeho mestečka Eisenstadt, ktorý bol spojený s koncertom kanadského školského symfonického orchestra. Výletu sa zúčastnilo 45 žiakov a pedagogický dozor. Prvým zážitkom už bolo cesta luxusným autobusom a neposlednom rade aj prvá cesta...
 

   

. . . . . . celý článok . . . . .


  „Májová nátierka“


Máj je nielen mesiacom lásky, ale vzhľadom na množstvo chutnej a čerstvej zeleniny aj mesiacom rôznych zdravých šalátov a pokrmov. A keďže láska ide cez žalúdok, spojili sme príjemné s užitočným. V rámci propagácii zdravej výživy sme pre naše žiačky pripravili zábavnú súťaž s názvom „ Májová nátierka“ Do súťaže sa zapojilo 15 dievčat, ktoré vytvorili 5 trojčlenných družstiev. Sedem člennej porote, v zložení 3 vychovávatelia, 3 žiačky a zdravotná sestra, ponúkli na ochutnanie tieto nátierky : rybaciu, vajíčkovú, syrovo-cesnakovú( syr – karička), syrovo-cesnakovú ( syr- eidam). . . .  

   

. . . . . . celý článok . . . . .


  Opekačka na Železnej studienke

Zažili sme veľa zábavy pri opekaní, dážď nás obchádzal a tešili sme sa z opekačky a z jarnej prechádzky.
 

   

. . . . . . celý článok . . . . .

     
 
 

 Stránku vytvorila firma IZOcom. Odporúčané nastavenie obrazovky je min. 1024x768 pixelov