logo inštitútu

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov
so zdravotným postihnutím

Marec - Mesiac Knihy

OBSAH:

  1. návšteva kníhkupectva Panta Rhei, spojená s prezentáciou knihy Všetci sme na facebooku nahí od Autora R. Kyška.
  2. 08.03.2011 - Fašiangová maska - celointernátna akcia spojená s prehliadkou masiek.
  3. 17.03.2011 - Návšteva výstavy Kaleidoskop - vedecká hračka.
  4. 23.03.2011 - Návšteva vedeckej knižnice na Lamačskej ceste.
  5. 30.03.2011 - Kultúrno-poznávací zájazd do Rakúska
  6. 31.03.2011 - Čitateľský maratón 6. 31.3.2011 - Popoludnie s knihou

 


Návšteva kníhkupectva Panta Rhei, spojená s prezentáciou knihy Všetci sme na facebooku nahí od Autora R. Kyška.

Fotogaléria:

 


08. 03. 2011 - Fašiangová maska,

Fotogaléria:

 


Návšteva výstavy Kaleidoskop - vedecká hračka

Fotogaléria:

 


Návšteva vedeckej knižnice na Lamačskej ceste

Fotogaléria:

 


Kultúrno-poznávací zájazd do Rakúska

Dňa 30.3.2011 sa uskutočnil celodenný kultúrno-poznávací zájazd do Rakúska pre žiakov ubytovaných v internáte IPR. Cieľom zájazdu bola prehliadka mesta Salzburg, rodisko a pôsobisko slávneho hudobného skladateľa W. A. Mozarta. Súčasťou zájazdu bolo aj účasť na výchovnom koncerte študentov z Jefferson High School z Minnesoty.

Poznávacieho zájazdu sa zúčastnilo 43 žiakov našej školy a 7 pedagogických zamestnancov – Mgr. Gallová, mgr. Bobocká, Mgr. Kuník, PaedDr. Húrošová, Ing. Brziak,PhD, Ing. Polonsky, Mgr. Barátová. Vypočuli sme si zaujímavý koncert v kostole sv. Alžbety v podaní mladých študentov zo strednej školy z Minnesoty. Táto akcia bola veľkým prínosom pre našich telesne postihnutých žiakov, pretože väčšina mala možnosť prvýkrát navštíviť zahraničie – Rakúsko – a spoznať tak krásy krajiny, históriu a kultúrne pamiatky, ktoré žiakom i nám, pedagogickým zamestnancom priblížil profesionálny sprievodca.

Neposlednom rade to bolo obohatenie nášho výchovného programu na úseku Výchovy mimo vyučovania.

Fotogaléria:


Čitateľský maratón 6. 31.3.2011 - Popoludnie s knihou

 

Dokumenty:

Organizačná štruktúra IPR . . .


ORGANIZAČNÝ PORIADOK IPR . . .

dodatok č.1 . . .

dodatok č.2 . . .


Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2009/2010


Výročná správa Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím za rok 2009


Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. . . .
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)


Pre správne zobrazenie stránky je odporúčané min. rozlíšenie obrazovky 1280 px na šírku. Valid HTML 4.01 Transitional Overť CSS! CZ validator! Total Validator! Wawe Validator!