logo inštitútu

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov
so zdravotným postihnutím

Mesiac November je mesiacom fotografií

Tematická vychádzka v stredu 3.11.2010 sa naši žiaci vybrali spolu s Ing. Polonskym a Mgr. Barátovou na návštevu Stredoeurópskeho domu fotografie, žiaci mali možnosť vidieť výstavu fotografií, škoda že do budovy nie je bezbariérový prístup a ani výťah.


9.11.2010 - beseda so zdravotnou sestrou na tému- Prevencia chrípky.

Besedu zorganizoval Ing. Polonsky pre ľiakov 1. a 2. poschodia


Výstava obrazov v STV

Streda 10.11.2010 patrila výstave obrazov v Slovenskej televízie. Prezreli sme si budovu STV spolu s výstavou obrazov a zistili sme že priestory môžu byť využité zaujímavým spôsobom – výstavou.


11.11.2010 - Divadelné predstavenie – Mobil Mŕtveho Muža - Sarah Ruhlova

V magickom svete hry mladej americkej autorky je možné takmer všetko. Napríklad zoznámiť sa so zaujímavým mŕtvym mužom Gordonom. Osamelá žena nájde vyzváňajúci cudzí mobil .... a takto sa začína príbeh..., ktorý mohli vidieť naši žiaci v Novej budove SND.


Akcia na internáte pri príleľitosti Svetového dňa výľivy a Svetového dňa mlieka

V pondelok 15.11. 2010 si ľiaci z príležitosti Svetového dňa výživy a Svetového dňa mlieka pripravili podvečernú akciu „ Uvarme si kakao, dajme si jogurtík.“ Žiaci si uvarili z mlieka sladké kakao, pochutnávali si na rôznych príchutiach jogurtov a vypili aj cmar, ktorý bežne nekonzumujú. S kakaom im dobre zachutila aj voňavá vianočka. Žiaci sa dozvedeli koľko mlieka sa spotrebuje na výrobu 1kg syru, či akú dennú výživovú hodnotu má pohár mlieka pre človeka, aj aké produkty a akým spôsobom sa vyrábajú z mlieka. Svoje vedomosti následne využili v  lúštení hrebeňovky, kde traja vyžrebovaní získali cenu – ako ináč z mlieka, pudingy.
Podujatie malo príjemnú atmosféru, zúčastnilo sa jej pribliľne 30 žiakov. Finančným príspevkom na zakúpenie produktov nám prispelo OZ Bez bariér. Akciu pripravilo 3. poschodie pod vedením vychovávateµky Mgr. Barátovej.
Žiakom sa akcia páčila, zároveň z nej bola vyhotovená fotodokumentácia.


30.11.2010 - Kvíz v anglickom jazyku

 

Dokumenty:

Organizačná štruktúra IPR . . .


ORGANIZAČNÝ PORIADOK IPR . . .

dodatok č.1 . . .

dodatok č.2 . . .


Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2009/2010


Výročná správa Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím za rok 2009


Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. . . .
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)


Pre správne zobrazenie stránky je odporúčané min. rozlíšenie obrazovky 1280 px na šírku. Valid HTML 4.01 Transitional Overť CSS! CZ validator! Total Validator! Wawe Validator!