INŠTITÚT PRE PRACOVNÚ REHABILITÁCIU OBČANOV SO ZMENENOU PRACOVNOU SCHOPNOSŤOU
  IPR Škola CSPR Zdravotná starostlivosť Verejné obstarávanie WebMail Kontakty
 
 

ANGLICKÝ JAZYK
V súčasnosti majú žiaci stále viac možností uplatňovať svoje jazykové zručnosti pri hovorení, počúvaní, či už priamo cez živú osobu, alebo prostredníctvom rozhlasu a televízie. Anglický jazyk je medzinárodný jazyk, ktorý sa používaj aj v počítačovom svete. V čase rozvoja počítačovej techniky je písanie a čítanie v anglickom jazyku medzi ľuďmi na celom svete veľmi rozšírené

. . . . . . viac informácií . . . . .

MATEMATIKA
 

. . . . . . viac informácií . . . . .

 

 

 

     
 
 

 Stránku vytvorila firma IZOcom. Odporúčané nastavenie obrazovky je min. 1024x768 pixelov