logo inštitútu

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov
so zdravotným postihnutím

KRÚŽOK ANGLICKÝ JAZYK


V súčasnosti majú žiaci stále viac možností uplatňovať svoje jazykové zručnosti pri hovorení, počúvaní, či už priamo cez živú osobu, alebo prostredníctvom rozhlasu a televízie. Anglický jazyk je medzinárodný jazyk, ktorý sa používaj aj v počítačovom svete. V čase rozvoja počítačovej techniky je písanie a čítanie v anglickom jazyku medzi ľuďmi na celom svete veľmi rozšírené. Krúžok:
• má vzbudiť záujem o jazyk a kultúru
• má sprostredkovať základné vedomosti v anglickom jazyku
• má umožniť dorozumievať sa v inom jazyku ako vo vlastnom
• otvára nový horizont pre rozmanitosť kultúr
• uľahčuje chápanie a reflektovanie vlastného jazyka a vlastnej kultúry.

Cieľom krúžku anglického jazyka na výchove mimo vyučovania je naučiť žiakov základné formy dorozumievania sa v danom jazyku na úrovni konverzácie. Hlavnou úlohou krúžku je aby:
• sa naučili základy anglického jazyka na úrovni konverzácie a v základných komunikačných situácií (pozdravy, predstavenie, zoznámenie)
• sa naučili a vedeli používať slovníky
• dosiahli prechod z reproduktívnej do produktívnej formy komunikácie najmä u pokročilých
Ďalším poslaním krúžku je precvičovanie gramatických javov, ktorým žiaci neporozumeli na hodinách anglického jazyka. Doučovanie a pomoc najmä žiakom z maturitných ročníkov. Systematické prehlbovanie vedomostí a zručností zameraných najmä na oblasti:
- zvukovú a grafickú stránku jazyka, jeho slovnú zásobu a gramatiku,

  Miesto: Čas    
  Pondelok 15,30hod –17,00 hod pokročilí  
  Štvrtok 15,30hod –17,00 hod začiatočníci, pokročilí  
  2. poschodie doučovacia miestnosť    

fotogaléria:

 

Pre správne zobrazenie stránky je odporúčané min. rozlíšenie obrazovky 1280 px na šírku. Valid HTML 4.01 Transitional Overť CSS! CZ validator! Total Validator! Wawe Validator!