logo inštitútu

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov
so zdravotným postihnutím

Internát - režim dňa

6.15

Budíček, osobná hygiena, poriadok na izbách

 

6.45- 7.30

Raňajky

7.30

začiatok praktického vyučovania

8.00

začiatok teoretického vyučovania

12.00- 13.50

Obed

14.00- 15.00

Kontrola prítomnosti žiakov, čistoty a poriadku na izbách

15.00-17.00

organizovaná výchovná činnos» – záujmové krúľky, osobné voµno
  streda- vychádzky, ątvrtok- hospodársky deň

17.00-18.30

Povinné ątúdium

18.30- 19.00

Večera

19.00-19.30

Individuálna výchovná činnosť, záujmové krúľky ( zimné obdobie)

19.00-20.00

Individuálna výchovná činnosť, záujmové krúľky ( letné obdobie)

20.00- 21.15

Individuálne ątúdium, sledovanie TV, osobné voµno

21.15- 21.30

Príprava na večierku

21.30- 22.00

Večierka

22.00- 6.15

Nočný kľud

režim dňa cez víkend

7.15

Budíček, osobná hygiena, poriadok na izbách

rezimdna

7.30- 8.00

Raňajky

8.00- 12.00

Osobné voµno, záujmová činnosť, vychádzky

12.00-12.30

Obed

12.30- 20.00

Osobné voµno, záujmová činnosť, vychádzky, sledovanie TV

20.00- 22.30

sledovanie TV (piatok, sobota)

23.00

Večierka ( piatok, sobota)

23.00-7.15

Nočný kľud

- - - - - - - - - - - - - - - - - - – - - - - - -

20.00-21.15

Osobné voľno, sledovanie TV ( nedeľa)

21.15- 21.30

Príprava na večierku

21.30- 22.00

Večierka

22.00- 6.15

Nočný kľud

Pre správne zobrazenie stránky je odporúčané min. rozlíšenie obrazovky 1280 px na šírku. Valid HTML 4.01 Transitional Overť CSS! CZ validator! Total Validator! Wawe Validator!