logo inštitútu

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov
so zdravotným postihnutím

FITNESSfitness
 

Záujmový krúžok FITNESS

Cieľ krúžku:
Pomáhať žiakom pestovať zdravý životný štýl.
Miesto:
Priestory posilňovne v telocvični.
Termín:
Každý pondelok, utorok, štvrtok
Čas:
15.30-17.00 hod.

Činnosť krúžku:

1. Výber žiakov ( na základe záujmu a lekárskeho odporúčania)
2. Úvodná inštruktáž (podmienky účasti, pravidlá, poriadok, disciplína a bezpečnosť)
3. Vlastná tréningová činnosť: výber cvikov, opakovaní a sérií, správne používanie náradia, dýchanie, stravovanie, hygiena a odpočinok).
4. Kulturistický žargón- používanie
5. Sledovanie noviniek vo fitness a výžive

Ing. Ľubomír Polonsky

fitness1 fitness2 fitness3 fitness4
fitness5 fitness6 fitness7 fitness8
fitness9 fitness10 fitness11 fitness12
fitness13      

Pre správne zobrazenie stránky je odporúčané min. rozlíšenie obrazovky 1280 px na šírku. Valid HTML 4.01 Transitional Overť CSS! CZ validator! Total Validator! Wawe Validator!