logo inštitútu

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov
so zdravotným postihnutím

KRÚŽOK PALIČKOVANIA

V krúžku paličkovania majú žiačky možnosť zvládnuť a osvojiť si základné techniky paličkovania. Rozsah zvládnutých techník určujú rôzne faktory: diagnóza, schopnosti a stupeň rozvoja motorických zručností, aktivita a záujem žiačok.

Činnosť v krúžku je chápaná aj ako jedna z rehabilitačných a kompenzačných metód najmä pri postihnutiach horných končatín.

Práca v krúžku zároveň rozvíja záujmovú a poznávaciu sféru žiačok ako aj ich osobnostné vlastnosti.

Zhotovené práce sú vlastníctvom žiačok. Každoročne sa však prezentujeme vlastnoručne upaličkovanými vianočnými ozdobami na predajnej výstave JUWYR. Týmto spôsobom sa žiačky čiastočne podieľajú na materiálnom zabezpečení krúžku. Ale hlavný význam ich účasti vidíme v ich zaangažovaní na prezentovaní nášho zariadenia.

Mgr. E. Gallová, Mgr. J. Bobocká

   
       

Pre správne zobrazenie stránky je odporúčané min. rozlíšenie obrazovky 1280 px na šírku. Valid HTML 4.01 Transitional Overť CSS! CZ validator! Total Validator! Wawe Validator!