logo inštitútu

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov
so zdravotným postihnutím

KRÚŽOK TVORIVOSTNÍK

tvorivostnik  

Záujmový krúžok tvorivostník

Prostredníctvom netradičných výtvarných techník by sme radi rozvíjali skryté výtvarné nadanie a talent. Kreatívna maľba a iné techniky majú vplyv na rozvoj emocionálneho a sociálneho rozvoja osobnosti. Jednotlivé sedenia sú zamerané aj na elimináciu stresu a preto dôraz kladieme na relax a odpočinok, ktoré dosahujeme aj zaujímavými výtvarnými technikami. Žiaci zažijú pocit úspechu z vlastných výrobkov, ktoré sa predávajú na JUVYRe. Ponúkame našim študentom zmysluplné využívanie voľného času a snažíme sa ich viesť k aktívnemu a plnohodnotnému životu

 

. . . . . . tematický rozvrh krúžku . . . . .

Výtvarný krúžok

 
 

 

 


Pre správne zobrazenie stránky je odporúčané min. rozlíšenie obrazovky 1280 px na šírku. Valid HTML 4.01 Transitional Overť CSS! CZ validator! Total Validator! Wawe Validator!