Deň Európy

5. mája sme navštívili Dom Európy na Palisádachč.29 pri príležitosti Dňa Európy. Veľmi srdečne nás privítali a odovzdali nám podnetné informácie. Žiaci si mohli prezrieť a zobrať informačné materiály o Rade Európy a Európskej únie. Nakoniec nás ponúkli aj malým občerstvením

 

 
 
 

Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
Mokrohájska č.1, 842 40 Bratislava 4