Tak, ako každý rok, aj tento nebol výnimkou a naši žiaci, ktorí sú študentmi Strednej odbornej školy s telesným postihnutím sídliacej na Mokrohájskej ceste číslo 1, sa zúčastnili súťaže „Študentský šperk 2010“, ktorý sa konal v jej priestoroch.

Súťaž prebiehala v dňoch 13. - 14. apríla 2010 pod záštitou cechu Zlatníkov a klenotníkov Slovenska. Nakoľko sa jednalo o celoslovenskú súťaž, zúčastnilo sa jej 5 škôl z rôznych regiónov Slovenska: Michalovce, Hodruša - Hámre, Nitra, Kremnica a Bratislava.

Súťažilo sa v dvoch kategóriách, kde v prvej kategórii mali žiaci po dobu 16 hodín vyrobiť šperk podľa zadanej témy -„Náramok“. Tento rok sa zúčastnilo 8 súťažiacich.

V druhej kategórii, kde práce žiakov boli vyrobené v meste každej príslušnej školy, komisia hodnotila 11 súťažných prác a výrobkov na tému „Náhrdelník s antickým motívom“.

Naša škola má už neodmysliteľnú úlohu, ako usporiadateľ súťaže, nakoľko patríme k jedným z najlepšie vybavených škôl, najmä pracoviska praktického vyučovania.

Každý žiak má svoje pracovné miesto kompletne vybavené náradím, ktoré mu poskytuje škola bezplatne počas celého štúdia. Tak isto dielne, v ktorých žiaci, či súťažiaci tohto učebného odboru pracujú, sú vybavené kompletne a na vysokej úrovni. Dokonca sa môžeme pochváliť aj tým, že ako jediná škola svojho druhu, máme k dispozícii na výučbu aj odlievacie zariadenie, ktoré dáva možnosť žiakom vyskúšať si výrobu šperkov odlievaním. Žiaci sa tak oboznámia aj s inou výrobou, ako ručnou a majú tak možnosť lepšieho uplatnenia na trhu práce, nakoľko sa táto metóda strateného vosku veľmi často využíva v dnešnej strojovej výrobe.

Absolventi našej školy sú veľmi dobre remeselne zruční, čo dokazuje aj ich umiestnenie v tohtoročnej súťaži „Študentský šperk 2010“

l kategória „Náramok“

• 1 miesto - Evelína Kormošová

2 kategória „Náhrdelník s antickým motívom“

• 1 miesto - Radoslava Némethová

• 3 miesto - Ronald Déči

Zvláštna cena puncového úradu - Kamil Kuba

Okrem tejto súťaže sa naši žiaci zúčastňujú aj iných súťaží, ako sú Slovenský šperk, Mladý módny tvorca, Tahitská perla, Abilympiáda, kde získavajú popredné umiestnenia.

Práce našich žiakov prezentujeme na rôznych výstavách, ako sú napr. Hodiny a Klenoty, Pedagogické fórum, Juvyr a.p

 
 

Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
Mokrohájska č.1, 842 40 Bratislava 4