JUVYR - celoslovenská školská prezentačná výstava výrobkov a služieb žiakov SŠ

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem

 

 
 

Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
Mokrohájska č.1, 842 40 Bratislava 4