Centrum sociálnej a pracovnej rehabilitácie (CSPR) - Úvod

Proces starostlivosti o občanov so zdravotným postihnutím pri ich uplatňovaní sa na pracovnom trhu považujeme v IPR za jednu z rozhodujúcich súčasti procesu pracovnej a sociálnej rehabilitácie. Táto úloha v rámci nášho inštitútu pripadá predovšetkým úseku Centra sociálnej a pracovnej rehabilitácie pri IPR. Klientovo - orientovaný prístup umožňuje klientovi so zdravotný postihnutím poskytnúť mu odbornú pomoc prispôsobenú jeho potrebám pre pracovné uplatnenie na trhu práce.

Cieľ pobytu v CSPR

Cieľom pobytu v Centre sociálnej a pracovnej rehabilitácie (CSPR) je poskytnúť komplexnú sociálnu a pracovnú rehabilitáciu klientom – občanom so zdravotným postihnutím v produktívnom veku – vedúcu k ich čo najskoršiemu zaradeniu sa na trh práce pri maximálnom využití ich zostatkového pracovného potenciálu.

Klientom CSPR môžu byť:

CSPR tiež spolupracuje s organizáciami a inštitúciami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o občanov so zdravotným postihnutím.

Vzhľadom k multidisciplinárnemu tímu odborných pracovníkov (lekár, fyzioterapeut, psychológ, sociálno-rehabilitačný pracovník, pracovný poradca a pracovný terapeut) CSPR dokáže zabezpečiť komplexnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím vrátane pracovnej, liečebnej a sociálnej rehabilitácie s dôrazom na prípadný rozvoj osobnostného a pracovného potenciálu klientov. Svoje služby CSPR poskytuje bezplatne a to individuálnou alebo skupinovou formou.

CSPR poskytuje najmä tieto služby: