ORDINAČNÉ HODINY

Vedúci lekár – internista: MUDr. Igor HAJDÚK

Vrchná sestra: Anna EDLINGEROVÁ

Zdravotné sestry:
Marta BUTKOVÁ
Gabriela Panáková

Pondelok – štvrtok: 6:30 – 19:30 hod.
Piatok: 6:30 – 15:00 hod.

Ortopéd: MUDr. Mgr. Cyprián KOPÁČ, PhD.

Pondelok: 16:00 – 19:00 hod.
Streda: 16:00 – 18:00 hod.
(alebo podľa požiadavky IPR)

Neurologická ambulancia: MUDr. Petronela PRIADKOVÁ

Utorok: 13:00 – 13:00 hod.
(alebo podľa požiadavky IPR)

Rehabilitačná ambulancia: MUDr. Beáta RICHWEISOVÁ

Streda: 8:00 – 14:00 hod.
(alebo podľa požiadavky IPR)