SOS

Fotogaléria PV:

XII. celoslovenská abilympiáda 2014

Dňa 11.10.2014 sa konala v priestoroch hotela Sorea Regia, Kráľovské údolie č. 6, Bratislava, 12. celoslovenská abilympiáda. Tejto súťaže sa zúčastnili súťažiaci z celého Slovenska.

Našu školu reprezentovali títo žiaci:
V disciplíne „Tvorba plagátu“ – František Hrnko, Katarína Tóthová, Dominik Janúch, Jozef Dančík, Viktor Beňa, Jakub Mišík

V disciplíne „Počítačová editácia textu“ – Zuzana Poláková, Ľubomír Hraško, Karol Karolus, Katarína Čermáková, Mária Čierna

Výsledky umiestnenia súťažiacich:

Tvorba plagátu
1. miesto – Jozef Dančík
2. miesto - Katarína Tóthová
3. miesto – Dominik Janúch

Počítačová editácia textu
1. miesto – Mária Čierna
3. miesto – Zuzana Poláková

Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu našej školy a výhercom srdečne gratulujeme.

otvoriť dokument (.pdf). . .


Exkurzia vodného diela Gabčíkovo

Dňa 3. apríla 2014 sme sa zúčastnili exkurzie vodného diela Gabčíkovo. Exkurzie sa zúčastnili triedy I. - IV.MPS, I.E a I.ME a učitelia. Ráno o 7:30 sa všetky triedy spolu s učiteľským dozorom stretli v jedálni IPR, kde sa žiaci sčítali a podpísali dokumen,t že s nimi učitelia prebrali bezpečnostné predpisy spolu so školským poriadkom.

Pokračovať . . .

gabcikovo1 gabcikovo2 gabcikovo3 gabcikovo4 gabcikovo5 gabcikovo6 gabcikovo7 gabcikovo8 gabcikovo9 gabcikovo10 gabcikovo11


Deň humanity

humano2013 1 Otvoriť dokument . . . (formát PDF)


 

XI. Celoslovenská abilympiáda

Dňa  12.10. 2013  sa konala v priestoroch SOU obchodné Bratislava – Rača, Na pántoch 6, 11. Celoslovenská abilympiáda. Tejto súťaže sa zúčastnili súťažiaci z celého Slovenska. Súťažilo sa v rôznych disciplínach.

Naši žiaci súťažili v disciplínach:
Tvorba plagátu  a Počítačová editácia textu

Výsledky umiestnenia súťažiacich:
V disciplíne Tvorba plagátu
1. miesto –  Jozef Dančík
2. miesto -  Katarína Tóthová
3. miesto – Jakub Mišík

V disciplíne Počítačová editácia textu
2. miesto – Zuzana Poláková
3. miesto -  Mária Čierna

Všetkým zúčastneným  ďakujeme za reprezentáciu našej školy a výhercom srdečne gratulujeme.

Kliknutím na obrázok otvor PDF súbor alebo Diplom v JPG formáte

Abilympiáda abilimpiada2013 1 abilimpiada2013 1 abilimpiada2013 1 abilimpiada2013 1 abilimpiada2013 1

 


Medzinárodná súťaž zručnosti mladých knihárov

V dňoch 10. – 12. 4. 2013 v priestoroch našej školy na úseku Praktického vyučovania sa konal 12. ročník Medzinárodnej súťaže zručnosti mladých knihárov.
 Tejto súťaže sa zúčastnili súťažiaci nielen zo Slovenska, ale i z Čiech. Súťažiaci boli rozdelení do dvoch kategórii.

V kategórii „A“ to boli 2 družstvá z Brna, 1 družstvo z Lanškrounu a 1 družstvo z Martina.
V kategórii „B“ to boli 2 družstvá z Bratislavy a 1 družstvo z Levoče. V
 tejto kategórii súťažilo i našedružstvo z odboru knihárka/knihár.

Výsledky umiestnenia súťažiacich:

V kategórii „A“
1. miesto - Zadina, Štroblíková - Integrovaná střední škola polygrafická - Brno
2. miesto -Doležalová, Fáterová- Střední odborná škola a Střední odborné učilište - Lanškroun
3. miesto - Kolodžejová, Doležalová - Integrovaná střední škola polygrafická - Brno
4. miesto - Kalina, Herle- Stredná odborná škola obchodu a služieb- Martin

V kategórii „B“
1. miesto -Lazarovski, Egl - Stredná odborná škola pre žiakov s TP - Bratislava
2. miesto - Burčíková, Doležalová – Stredná internátna škola - Levoča
3. miesto - Horváth, Hunyady – Stredná odborná škola so SP - Bratislava

Naše družstvo získalo prvenstvo, ku ktorému im blahoželáme.

druystvo1 druystvo2 druystvo3 druystvo4 druystvo5 druystvo6 druystvo7 druystvo8 druystvo9 druystvo10 druystvo11 druystvo12 druystvo13 druystvo14 druystvo15 druystvo16 druystvo17 druystvo18 druystvo19 druystvo20 druystvo21 druystvo22 druystvo23 druystvo24 druystvo25 druystvo26 druystvo27 druystvo28 druystvo29 druystvo30

 


Úsek Praktického vyučovania

15. medzinárodný veľtrh cvičných firiem v Bratislave

veltrh 2012 3 Otvoriť dokument . . . (formát PDF)


 

Deň humanity

10. október 2012 - OC bau Max – Lamač, Bratislava

žiaci I.MT triedy učebného odboru technicko-ekonomický pracovník sa aktívnou prácou zapojili do tohto podujatia

dh 2012 3 Otvoriť dokument . . . (formát PDF)


 

Medzinárodná súťaž zručnosti mladých knihárov v Brne

Dňa 21.3.2012 - 23.3.2012 sa konal 11. ročník Medzinárodnej súťaže zručnosti mladých knihárov v Brne.
Z našej školy sa zúčastnili 3 žiaci a to 1 žiak z 3. KN – František Csillag a 2 žiaci z 2. KN – Milan Lazarovský a Viktor Vachulík.
Tento rok bolo prihlásených do súťaže v skupine B 6 družstiev a to 3 družstvá zo Slovenska a 3 družstvá z Čiech. Naši žiaci sa umiestnili na vynikajúcom 2 mieste k čomu im blahoželáme.

heno 2011 1 heno 2011 2 heno 2011 3 heno 2011 4 heno 2011 5 heno 2011 6


 

ŠTUDENTSKÝ ŠPERK 2011

ss 2011 1 ss 2011 3
 


 

Cvičná firma ForeverJewels, s.r.o.

fj 2011 1 fj 2011 2 fj 2011 3 fj 2011 4

zobraziť celú galériu . . . . .


Študentský šperk 2010

sperk 2010 1 sperk 2010 2 sperk 2010 3 sperk 2010 4

Otvoriť celú galériu . . .


9. ročník medzinárodnej súťaže zručnosti mladých knihárov v Brne - 17. - 19. 3. 2010

kniha 2010 1 kniha 2010 2 kniha 2010 3 kniha 2010 4

zobraziť celú galériu . . . . .


JUVYR - celoslovenská školská prezentačná výstava výrobkov a služieb žiakov SŠ

juvir 2010 4 juvir 2010 1 juvir 2010 2 juvir 2010 3

zobraziť celú galériu . . . . .

 

 


 

Meno školy: Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím

Email školy: skolaZAVINACiprba.sk

Telefón: 02/5920 9156, 02/5920 9107
Adresa školy: Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4

© IPRBA