logo inštitútu

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov
so zdravotným postihnutím

Úsek Praktického vyučovania

Odborné exkurzie a výstavy

 • Firma DAKR - Hranice na Morave
 • Peugeot Citroen Trnava - automobilka
 • Stroj.veľtrh Nitra - medzinárodný veľtrh strojov, nástrojov, zariadení a technológií
 • Sansung Slovakia, a.s., závod Voderady - spoločnosť je zameraná na výrobu úžitkovej techniky
 • Bibliotéka - 17. ročník medzinárodného knižného veľtrhu
 • Medzinárodný veľtrh - Burza informácií, vzdelávania a zamestnanosti
 • Pedagogika - 14. ročník vzdelávania a didaktickej techniky
 • Autosalón Bratislava - medzinárodný salón automobilov
 • Exporeklama - veľtrh elektrotechniky, elektroniky a energetiky
 • ELO SYS - medzinárodný veľtrh elektrotechniky, elektroniky a energetiky
 • Klenoty hodiny - medzinárodná výstava hodín a šperkov
 • Bienále Ilustrácií Bratislava - medzinárodná súťažná prehliadka detskej ilustrácie
 • Interbeauty - medzinárodný veľtrh kozmetiky
 • CONECO - veľtrh stavebníctva a využitia energie
 • JUVYR - celoslovenská školská prezentačná výstava výrobkov a služieb žiakov SŠ
 • Drotárske dni - medzinárodný festival drotárstva a stretnutie drotárskych majstrov
 • Burza minerálov a drahých kameňov - medzinárodná expozícia minerálov
 • Vodné dielo - Gabčíkovo
 • KOHI PAP - Skalica, Mokrý háj
 • Synagóga Trenčiansky hrad
 • Múzeum Zlatá Huta
 • Handicap
 • Salón Medea
 • Ústav lekárskej kozmetiky
 • Univerzitná knižnica
 • Knihárstvo ROYAL

Pravidelné účasti na súťažiach

 • JUVYR
 • Súťaž cvičných firiem v rámci Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem
 • Medzinárodná súťaž zručnosti mladých knihárov a knihárok
 • celoslovenská súťaž Študentský šperk

Pre správne zobrazenie stránky je odporúčané min. rozlíšenie obrazovky 1280 px na šírku. Valid HTML 4.01 Transitional Overť CSS! CZ validator! Total Validator! Wawe Validator!