logo inštitútu

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov
so zdravotným postihnutím

Pravidelné účasti na súťažiach:

  • celoštátna súťaž zručností žiakov SŠ EuroSkills „Ukáž čo vieš“ - Konštrukčná súťaž v elektronike, JUVYR
  • FASTtuning, s. r. o. – Medzinárodná súťaľ cvičných firiem
  • Medzinárodná súťaž zručnosti mladých knihárov a knihárok
  • celoslovenská súťaž Študentský šperk

13. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem

V dňoch 24.-25. novembra 2010 sme sa zúčastnili 13. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v PKO, Bratislava.

13. Medzinárodný veµtrh cvičných firiem Pozrite si našu prezentáciu.Pre správne zobrazenie stránky je odporúčané min. rozlíšenie obrazovky 1280 px na šírku. Valid HTML 4.01 Transitional Overť CSS! CZ validator! Total Validator! Wawe Validator!