logo inštitútu

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov
so zdravotným postihnutím

Projekty

Connecting classrooms - Spájame triedy

Naša škola je zapojená do projektu British Council v oblasti vzdelávania s názvom Connecting Classrooms (Spájame triedy).

Na podujatí s názvom Spájame triedy – spájame mladých sa 4. novembra v Bratislave uskutočnilo jeho oficiálne otvorenie. Zúčastnil sa ho okrem iných hostí poslanec NR SR pán Martin Poliačik a účastníkov pozdravil listom štátny tajomník Ministerstva školstva Jarolav Ivančo.

Čo je podstatou programu?

  • Inklúzia
  • Medzinárodný rozmer vo vzdelávaní
  • Podpora študentom pre preberaní zodpovednosti za svoju školu aj komunitu

V Európe bude projekt počas svojho trojročného trvania pracovať s vyše 600 školami, 3 000 pedagógmi a 300 000 študentmi z 20 krajín. Nase partnerske skoly su v Britanii, Nemecku a Srbsku. Partnerom British Council v projekte na Slovensku je Generálne riaditeľstvo MPC v Bratislave.

Cieľom Connecting Classrooms je prostredníctvom úzkej spolupráce študentov a pedagógov z rôznych krajín dosiahnuť kultúrne otvorené školy, ktoré dostatočne odrážajú nielen súčasný stav multikulturálnej spoločnosti na starom kontinente, ale aj vývojové trendy v tejto oblasti.

Viac informácií o projekte môžete nájsť na stránkach:
www.britishcouncil.org/connectingclassrooms


Recyklohry

RECYKLOHRY

Recyklohry hráme našej,
Modrej planéte pomáhame.
Plné vrece elektro odpadu
nazbierame, za ktorý veľa
bodov získame. Za užitočné
veci vymeníme, čím dobrý skutok učiníme, Asíka potešíme.
Našu Modrú planétu iste
od elektro odpadu oslobodíme.

Naša škola sa s týmto mottom a istou dávkou odhodlania zapojila do školského recyklačného programu Recyklohry. Program organizuje spoločnosť ASEKOL SK, ktorá zaisťuje zber a recykláciu elektrozariadení, ktoré už nie sú použiteľné a patria na vyradenie.

Hlavným zámerom spoločnosti je zvýšiť povedomie v triedení odpadov a zaistiť recykláciu drobných nepotrebných, opotrebovaných a nefunkčných elektrozariadení a batérií.

Ako na to?

  1. Spoločnosť ASEKOL SK našej škole dodá odpadovú nádobu, ktorú hodláme umiestniť na dobre viditeľné, ale i bezpečné miesto v škole.
  2. Každý žiak, učiteľ, pani kuchárky ale i pán riaditeľ a všetci čo prichádzajú k nám môžu nosiť nepotrebné drobné elektrospotrebiče ako i mobil, kalkulačku, telefón, elektrohračku či nepoužiteľnú kulmu, fén skrutkovač i kanvicu.
  3. Keď bude naša nádoba plná, zavoláme ASEKOL a nádobu nám vymení za novú. Za plnú nádobu získa škola body a tým sa jej otvára možnosť dostať sa ku zaujímavým a atraktívnym cenám.

A na záver lovu zdar nepotrebnému elektorodpadu.

Žiaci strednej odbornej školy na Mokrohájskej ul.1 v Bratislave.

Bratislava 2010

pozrieť si celý článok a foto galériu . . .


Dokumenty:

Organizačná štruktúra IPR . . .


ORGANIZAČNÝ PORIADOK IPR . . .

dodatok č.1 . . .

dodatok č.2 . . .


Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2009/2010


Výročná správa Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím za rok 2009


Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. . . .
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)


Pre správne zobrazenie stránky je odporúčané min. rozlíšenie obrazovky 1280 px na šírku. Valid HTML 4.01 Transitional Overť CSS! CZ validator! Total Validator! Wawe Validator!