Uvodná stránka Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok Mapa stránky Klávesové skratky
  logo inštitútu
ÚSEKY:

Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím


ŠkVP SOŠ pre žiakov s telesným postihnutím

Učebné plány učebných odborov. (otvoriť PDF dokument s informáciami)

Učebné plány štúdijných odborov. (otvoriť PDF dokument s informáciami)

Učebné plány nadstavbových odborov. (otvoriť PDF dokument s informáciami)

Učebné plány pomaturitného štúdia. (otvoriť PDF dokument s informáciami)


Pre správne zobrazenie stránky je odporúčané min. rozlíšenie obrazovky 1280 px na šírku. Valid HTML 4.01 Transitional Overť CSS! CZ validator! Total Validator! Wawe Validator!