logo inštitútu

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov
so zdravotným postihnutím

Úsek zdravotnej starostlivosti a liečebnej rehabilitácie - kontakty

Vedúci lekár IPR

MUDr. Igor Hajdúk

 
 

Telefón: 0911 474011, 02 59209102, 155

 
 

Mail: igor.hajduk@iprba.sk

 
     

Vedúca sestra

Anna Edlingerová

 
 

Telefón: 02 59209154

 
 

Mail: anna.edlingerova@iprba.sk

 
     

Zdravotné sestry

Marta Butková

 
 

Telefón: 02 59209155

 
 

Mail: marta.butkova@iprba.sk

 
 

Mária Čechovičová

 
 

Telefón: 02 59209155

 
 

Mail: maria.cechovicova@iprba.sk

 
     

Fyzioterapeutky

Anna Capiaková

 
 

Telefón: 02 59209150, 153

 
 

Mail: anna.capiakova@iprba.sk

 
 

Rozália Kandráčová

 
 

Telefón: 02 59209150, 153

 
 

Mail: rozalia.kandracova@iprba.sk

 

 


Pre správne zobrazenie stránky je odporúčané min. rozlíšenie obrazovky 1280 px na šírku. Valid HTML 4.01 Transitional Overť CSS! CZ validator! Total Validator! Wawe Validator!