logo inštitútu

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov
so zdravotným postihnutím

Zverejnenie zmlúv v zmysle uznesenia vlády SR č. 491/2010

Rok 2011

Zmluvy

  Názov zmluvy Identifikácia účastníkov zmluvy IČO Popis predmetu zmluvy Hodnota predmetu zmluvy Dátum uzavretia zmluvy Dátum platnosti zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Priložený dokument v PDF formáte  
  DODATOK 2010/12-01 k ZMLUVE č. 2007/12-03 SOFTPROGRES, s.r.o., E. Belluša 4, 921 01 Piešťany 36250163 aktualizácia uvedených programov 420,00 EUR 07.12.2011 31.12.2012 17.01.2012 dodatok162011zu.pdf  0,6 MB  
  ZMLUVA O DIELO č. 37/PTU/KAP/2011 BTL SLOVAKIA s.r.o 36404772 Dodávka a montáž Mobilný defibrilátor“PRIMEDIC HEARTSAVE AED-M 2 390,40 EUR 08.12.2011 31.12.2011 20.12.2011 37btl_slovakia_sro.pdf  2,7 MB  
  ZMLUVA O DIELO č. 36/PTU/KAP/2011 MEDIHUM s.r.o 35952580 Dodávka a montáž Cardio Tens – monitor EKG a krvneho tlaku s úplným softvérovým vybavením na hodnotenie HRV 2 480,40 EUR 12.12.2011 31.12.2011 20.12.2011 36medihum_sro.pdf   3,6 MB  
  NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 31/EU/M/2011 euroAWK, spol. s r.o. 35808683 Nájomná zmluva 3 660,00 EUR 21.11.2011 31.12.2014 15.12.2011 31euro_awk.pdf   2,3 MB  
  Zmluva č. 35/EU/BV/VO/ čistiace p./2011/ Ladislav Pócs – 3P slúži VÁM 36922161 Dodávka čistiacich potrieb 10 000,00 EUR 14.12.2011 28.02.2013 15.12.2011 35lpocs.pdf  4 MB  
  DAROVACIA ZMLUVA Občianske združenie BEZ BARIÉR 30813506 prevod sporáku značky ZANUSSI ZCE560NW pre žiakov z VPD – 73 na plnenie úloh súvisiacich s predmetom činnosti obdarovaného   16.11.2011   30.11.2011 darovaciazml17d2011.pdf  1,2 MB  
  DAROVACIA ZMLUVA Občianske združenie BEZ BARIÉR 30813506 sporáku značky ZANUSSI ZCE560NW pre žiakov z VPD – 74 na plnenie úloh súvisiacich s predmetom činnosti obdarovaného   16.11.2011   30.11.2011 darovaciazml18d2011.pdf  1,3 MB  
  Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera     Kúpa a predaj xerografického papiera   .11.2011   30.11.2011 ramcovadohoda20396.pdf  0,3 MB  
  Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera     Kúpa a predaj xerografického papiera   .11.2011   30.11.2011 ramcovadohoda20395.pdf  0,3 MB  
  Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera     Kúpa a predaj xerografického papiera   .11.2011   30.11.2011 ramcovadohoda20393.pdf  0,3 MB  
  Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera     Kúpa a predaj xerografického papiera   .11.2011   30.11.2011 ramcovadohoda20391.pdf  0,3 MB  
  Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera     Kúpa a predaj xerografického papiera   .11.2011   30.11.2011 ramcovadohoda20390.pdf  0,3 MB  
  Zmluva č. 34/EU/VO/kanc. p./2011/ Ladislav Pócs – 3P slúži VÁM 36922161 Dodávka kancelárskych potrieb 12 000,00 EUR 24.11.2011 28.02.2013 25.11.2011 34pocs3psluzivam.pdf  5,4 MB  
  ZMLUVA O DIELO č. 33/PTU/KAP/2011 CHIROS MEDICAL s.r.o. 36204587 Dodávka a montáž Autokláv na sterilizáciu stomatologického náradia - 1 ks 4 820,00 EUR 15.11.2011 16.12.2011 21.11.2011 33ptu_chiros.pdf  4,9 MB  
  Darovacia zm. č. 15D2011 Union poisťovňa, a.s. 31322051 Darovacia zmluva 0,00 EUR 08.11.2011   18.11.2011 15d_unioun_orig.pdf  1,3 MB  
  ZMLUVA O DIELO č. 32/PTU/KAP/2011 CHIROS MEDICAL s.r.o. 36204587 Dodávka a montáž „Päť nástrojová nesená stomatologická súprava 11 220,00 EUR 14.11.2011 15.12.2011 18.11.2011 32_chiros.pdf  4,9 MB  
  ZMLUVA O DIELO č. 30/PTU/KAP/2011 Ján Varga 32822081 Dodávka a montáž kalorifera s príslušenstvom a pripojením na siete 2 998,1 EUR 04.11.2011 30.11.2011 07.11.2011 30ptu2011varga_zm.pdf  5,5 MB  
  ZMLUVA O DIELO č. 29/PTU/KAP/2011 Ing. Alaxander Zakucia – majiteľ 33629978 Dodávka a montáž prístroja kvantovej terapie s doplnkovými žiaričmi 4 330,8 EUR 03.11.2011 30.11.2011 07.11.2011 29ptu2011_temdent.pdf  3,7 MB  
  ZMLUVA O DIELO č. 28/PTU/KAP/2011 Ján Varga, Banícka 25, 902 01 Pezinok 32822081 Dodávka a montáž merania a regulácie pre vetvu UK kuchyňa a kancelárie 8 997,37 EUR 4.11.2011 12.12.2011 07.11.2011 zodvarga2011.pdf  5,4 MB  
  ZMLUVA O DIELO č.27/PTÚ/BV/2011 IZOCOM – Robert Mokráň, Pri starej prachárni 13, 831 04 Bratislava 37499084 Počítačové zostavy vrátane operačného systému do učebne TAP 1 8 476,94 EUR 28.10.2011 25.11.2011 02.11.2011 tap1_izocom.pdf 3,9 MB  
  26/PTU/Kap./2011 Ing. Anton Blichár - Brasting, Rumančeková 40, Bratislava 821 01 40475972 Stavebný dozor na stavbe: Rekonštrukcia lógií a zateplenie internátu - juhovýchod, IPR, Mokrohájska 1, Bratislava 5 292,00 EUR 20.09.2011 31.08.2012 27.09.2011 internat26ptukap2011.pdf 6,7 MB  
  Nájomná zmluva č. 25/EU/M/2011 Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. 31340628 Prenájom plochy vo vstupnom vestibule budovy za účelom umiestnenia a prevádzkovania nápojového automatu 480,00 EUR 29.06.2011 30.06.2016 23.09.2011 naj_zmluva_25_eum_2011_coca_cola.pdf 2,3 MB  
  Zmluva o dielo č. 20062011/12/2011/Kap./PTU EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 831 04 Bratislava 35683066 Rekonštrukcia lógií a zateplenie internátu – juhovýchod, IPR 136 875,02 EUR 16.9.2011 31.08.2012 19.09.2011 zm_ 20062011122011_euro_building.pdf 13,3 MB  
  ZMLUVA O PREVODE SPRÁVY MAJETKU ŠTÁTU č. 23/EU/M/2011 Ústav informácií a prognóz školstva, Staré Grunty 52, 842 44 Bratislava 4 00039691 prevod správy majetku štátu z odovzdávajúceho na preberajúceho podľa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov 67,52 EUR 06.07.2011 - 12.07.2011 23eum2011.pdf 2,2 MB  
  Zmluva o pripojení Slovak Telecom, a.s., Karadžičová 10, 82513 Bratislava 35763469 Aktivovanie služieb + MT 1, 00 EUR 06.06.2011 06.06.2013 08.06.2011 zm_t_mobile02.pdf 2,8 MB  
  Zmluva o pripojení Slovak Telecom, a.s., Karadžičová 10, 82513 Bratislava 35763469 Aktivovanie služieb 9, 00 EUR 06.06.2011 06.06.2013 08.06.2011 zm_t_mobile01.pdf 2,7 MB  
  DAROVACIA ZMLUVA Siemens IT Solutions and Services s.r.o. 45650276 vecný dar — tlačiareň zn, EPSON DFX 5000 0, 00 EUR 28.04.2011   01.06.2011 dz_siemens_epson_podpisana.pdf 0,8 MB  
  14/D/2011 Ewals Cargo Care s.r.o.„ Údernícka 11, 851 01 35750472 finančný dar vo výške: 400,- Eur 400, 00 EUR 09.05.2011   20.05.2011 ewalscargo_14d2011.pdf 1,4 MB  
  15/EU/M/2011 ISPA, spol. s r.o., Kopčianska 92, 851 01 Bratislava 5 31328717 Predmetom zmluvy je nájom časti pozemku v k.ú. Karlova ves 1 400, 00 EUR/ročne 31.03.2011 31.12.2014 16.05.2011 najomna_ispa_original.pdf 2,3 MB  
  20/EU/M/2011 Gryf reklamné štúdio, s.r.o., Plevník – Drienove 307, PSČ 018 26 45939187 Predmetom zmluvy je nájom časti pozemku v k.ú. Karlova ves 1 666, 00 EUR/ročne 05.04.2011 31.12.2014 16.05.2011 najomna_gryf_original.pdf 5,1 MB  
  21/EU/M/2011 BigBoard Slovensko, a.s., Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava 44540957 Predmetom zmluvy je nájom časti pozemkov 3 900, 00 EUR/ročne 07.04.2011 31.12.2014 16.05.2011 najomne_bigboard_original.pdf 3,6 MB  
  11K224018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných lístkov dodávateľa pre zamestnancov klienta 5 700, 00 EUR 08.04.2011 31.03.2012 12.04.2011 zm22udo2011.pdf 1,7 MB  
  KÚPNA ZMLUVA č.19/PTU/Kuch./2011 Mabonex Slovakia s.r.o. Krajinská cesta č.3 921 01 Piešťany 31428819 dodávka potravinárskeho tovaru – múky a cestovín 1 963, 00 EUR 31.03.2011 31.03.2012 07.04.2011 zm19ptu2011.pdf 3,9 MB  
  KÚPNA ZMLUVA č.18/PTU/Kuch./2011 Pekáreň u Floriánka Ing. Jozef Kubaský Čsl. tankistov 149 841 06 Bratislava 11814977 dodávka chleba a pekárenských výrobkov 4 662, 00 EUR 31.03.2011 31.03.2012 07.04.2011 zm18ptu2011.pdf 2,9 MB  
  KÚPNA ZMLUVA č.17/PTU/Kuch./2011 AGROSPOL KYSUCE s.r.o. Svrčinovec 375 023 12 Svrčinovec 315602 dodávka mlieka a mliečnych výrobkov 7 714, 50 EUR 31.03.2011 31.03.2012 07.04.2011 zm17ptu2011.pdf 3,9 MB  
  KÚPNA ZMLUVA č.16/PTÚ/Kuch./2011 František Jamrich Ľublanská 8 831 02 Bratislava 30160642 dodávka zeleniny a ovocia 7 455, 00 EUR 31.03.2011 31.03.2012 07.04.2011 zm16ptu2011.pdf 2,6 MB  
  KÚPNA ZMLUVA č.14/ PTÚ /Kuch./2011 Mäso – údeniny Guothova 15 Chynoradský Marián 831 01 Bratislava 3 17507430 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17 897, 00 EUR 30.03.2011 31.03.2012 01.04.2011 zm14ptu.pdf  6,9 MB  
  ZMLUVA č. – 10310 0550 Číslo projektu pridelené v LLP LINK: 2010-1-SK1-LEO05-01563 Slovenská únia podporovaného zamestnávania, Kolárska 14, 811 06 Bratislava 30802601 - realizovať pracovný program, ktorý pokrýva tento kontrakt 0, 00 EUR 01.11.2010 31.10.2012 22.03.2011 zm11cspr.pdf  3,6 MB  
  Zluva o dielo č. 13/PTU/INV./2011 Arch. Ankel Mili, autorizovaný architekt 42176701 - spracovanie realizačného projektu na objekt: Hlavný vstup IPR, Mokrohájska 1, BA 3 970, 00 EUR 08.03.2011   14.03.2011 ankel_mili_13ptu.pdf   5,9 MB  
  Zmluva o zabezpečení vzdelávania Štátny pedagogický ústav 30807506 - zabezpečenie vzdelávania v oblasti informatiky a informačnej výchovy 0, 00 EUR 28.02.2011   14.03.2011 stat_pedagog_ustav_10zmsos.pdf   1,9 MB  
  Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby Nemocnica sv. Michala, a.s. 44570783 - zdravotná služba
- preventívne prehliadky
Podľa cenníka (príloha 2) 03.02.2011 03.02.2014  11.02.2011 82011zsbozp.pdf   7,2MB  
  Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej finančnej zbierky "DEŇ NARCISOV 2011" Liga proti rakovine Slovenskej republiky 00641219 spolupraca pri usporiadani finančnej zbierky 0, 00 EUR  08.02.2011 30.4.2011 14.02.2011 92011zs_sos.pdf  2,3MB  


Pre správne zobrazenie stránky je odporúčané min. rozlíšenie obrazovky 1280 px na šírku. Valid HTML 4.01 Transitional Overť CSS! CZ validator! Total Validator! Wawe Validator!