logo inštitútu

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov
so zdravotným postihnutím

Oznamy a aktuálne informácie IPR, SOŠ, CSPR a zdravotného úseku pre občanov so zdravotným postihnutím:

Leto v CSPR

grafika - slniečko

Poznávacie vychádzky: „Prírodnými parkami Bratislavy“ (Typ súboru PDF, veľkosť: 0,3MB)

Psychohygiena v našich životoch (Typ súboru PDF, veľkosť: 0,3MB)

AUTOGÉNNY TRÉNING (Typ súboru PDF, veľkosť: 0,3MB)

Vložené: 07.07.2020

Informácia o organizácii konca školského roku 2019/2020

Z dôvodu nízkeho záujmu žiakov o prezenčné vzdelávanie v škole, so súhlasom zriaďovateľa, oznamujem, že od 22.6. do 26.6.2020 nebude obnovené vyučovanie v SOŠ pre žiakov s TP. Vzdelávanie žiakov bude pokračovať naďalej dištančne.

Žiaci nastúpia do školy dňa 29.6.2020 od 8.00 h do 13.00 h, budú sa konať triednické hodiny, odovzdávanie učebníc a vybavovanie výstupných listov. Žiaci, ktorí bývajú mimo Bratislavy si dohodnú s triednym učiteľom termín individuálne.

Odovzdávanie vysvedčení bude 30.6.2020 o 10.00 h.

Mgr. Jana Chromíková, riaditeľka školy

Vložené: 17.06.2020

Voľné miesta v študijných a učebných odboroch

Plagát: Škola plná možností

Milí deviataci, radi Vás privítame v našej strednej odbornej škole.

Máme ešte voľné miesta v študijných odboroch kozmetička a mechanik počítačových sietí
a učebných odboroch mechanik opravár, elektromechanik, zlatník a klenotník, polygraf-knihár a technicko-administratívny pracovník.

logo: Zavolaj 02/59209 156
+421 911 474 014
+421 2592 0156
logo: Email:  jana.chromikova@iprba.sk
jana.chromikova@iprba.sk
logo: Adresa: Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím, Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
Adresa:
Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
Vložené: 04.06.2020

VEREJNÝ ODPOČET činnosti IPR za rok 2019

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu vyhlásenú vládou Slovenskej republiky uznesením vlády SR č. 111 zo dňa 11.marca 2020 podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov v čase od 12. marca 2020 od 06:00 hod. pre územie Slovenskej republiky, si Vás dovoľujeme informovať, že termín verejného odpočtu, ktorý je počas obdobia pandémie sa presúva do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po odvolaní mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou.
O konkrétnom termíne verejného odpočtu budeme informovať prostredníctvom našej webovej stránky.

Tešíme sa na Vás

Tel.: 02/54 65 00 62
fax: 02/ 54 65 00 63
E-mail:sekretariat@iprba.sk

Vložené: 25.05.2020

Hodnotenie a organizácia záverečných skúšok 2019/2020

Rozhodnutie riaditeľa školy o hodnotení, organizácii záverečnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

Otvoriť PDF dokument

Vložené: 18.05.2020

Kritériá prijímacieho konania na SOŠ pre žiakov s TP, Mokrohájska 1, Bratislava

Otvoriť PDF dokument

Vložené: 07.05.2020

Maturita 2019/20

Ústna forma maturitnej skúšky sa v školskom roku 2019/2020 neuskutoční. Žiakom končiacich ročníkov (strednej školy) sa známky spriemerujú. Bližšie informácie nájdete Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020.

Ďalšie informácie budeme zverejňovať postupne.

Vložené: 06.05.2020

Informácia pre žiakov ubytovaných v internáte

Oznamujeme všetkým našim žiakom a rodičom, ktorí si chcú prísť po svoje osobné veci na internát, že je možné si ich vyzdvihnúť v nasledovných termínoch:

20.4.2020 – Pondelok – žiaci ubytovaní na 2. poschodí v čase od 9.00 – 14.00 h
21.4.2020 – Utorok – žiaci ubytovaní na 3. poschodí v čase od 9.00 – 14.00 h
22.4.2020 - Streda – žiaci ubytovaní na 4. poschodí v čase od 9.00 – 14.00 h

Veci budú vydávané pred budovou školy.

V prípade potreby kontaktujte zástupcu riaditeľa pre VMV Mgr. Mariána Višňovského 0911474017

Vložené: 17.04.2020

Tretie číslo časopisu SME OK

titulná stránka časopisu SME OK

Príhovor riaditeľa Inštitútu
Príhovor vedúceho lekára Inštitútu
Bleskovky z karantény
V Bermudskom trojuholníku
Už aj na Slovensku
Potlesk pre obyčajných ľudí
Svetlo na konci tunela a ďalšie

Vložené: 24.04.2020

Pokračuje prerušenie vyučovania.

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR sa vyučovanie prerušuje od 30.3.2020 do odvolania. Náhrada za riadne vyučovanie na našej škole prebieha elektronickou formou, podľa pokynov vyučujúcich jednotlivých predmetov. „Písomné maturity" sa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020.

Mgr. Jana Chromíková, riaditeľka školy

Vložené: 26.03.2020

Oznámenie úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPPVII)

Otvoriť list v PDF formáte

Vložené: 25.03.2020

Dôležitý oznam pre žiakov a ich zákonných zástupcov

Vzhľadom k situácii prebieha vyučovanie v súčasnosti dištančnou formou a žiaci sú povinní zúčastniť sa na takomto vyučovaní - to znamená:
1. sledovať na EDUPAGE (v mailoch) nové oznamy a učebné materiály,
2. študovať podľa pokynov vyučujúcich a posielať im vypracované úlohy - podľa svojich materiálno-technických možností (mailom, prostredníctvom EDUPAGE alebo v messingeri - aj v mobile si dokážete otvoriť priložený word alebo pdf dokument, úlohu vypracovať na papier, odfotiť a poslať ako fotografickú prílohu.

Táto spätná väzba je pre vašich vyučujúcich dôležitá, aby videli, či učebnej látke a úlohám rozumiete. Napíšte aj ak úlohám nerozumiete. Komunikujte.
Spolu to zvládneme!

Vložené: 24.03.2020

Informácia pre žiakov ubytovaných v internáte:

Milí žiaci, internátne izby sme museli vyprázdniť, aby sme boli pripravení v mimoriadnej situácii poskytnúť naše ubytovacie zariadenie na prípravu karanténneho strediska.

Vaše veci, ktoré zostali v izbách sme zbalili do označených vriec, uložili do uzamknutej miestnosti a po skončení karantény vám ich vrátime späť do izieb, nemôžete si ich priebežne vyzdvihovať. Ďakujem za pochopenie.

Všetkým žiakom želám, aby túto mimoriadnu situáciu zvládli v pohode a zdraví. V škole je bez vás smutno.

Mgr. Jana Chromíková, riaditeľka školy

Vložené: 23.03.2020

Vážení rodičia a žiaci,

v priloženom súbore je usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR týkajúce sa mimoriadnych opatrení. Na ich základe sa prerušuje vyučovanie v našej škole v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane. Termín maturitných skúšok sa prekladá, podrobné informácie nájdete v uvedenom usmernení.

Otvoriť usmernenie v PDF

Vložené: 13.03.2020

Celoslovenská súťaž ZENIT v Košiciach

Celoslovenskej súťaže ZENIT v strojárstve, ktorá sa uskutočnila vo februári Košiciach, sa zúčastnil žiak II.MO triedy Henrich Kasáš spolu s majstrov OV p. Czíferim. Žiak na súťaži obsadil konečné 6. miesto.

foto ZENIT 1 foto ZENIT 2 foto ZENIT 3 foto ZENIT 4 foto ZENIT 5 foto ZENIT 6 foto ZENIT 7 foto ZENIT 8

Vložené: 11.03.2020

Oznámenie o prerušení vyučovania

Na základe informácie ÚVZ SR a RÚVZ Vám oznamujem, že v dňoch od 10.03.2020 do 15.03.2020 preventívne prerušujeme vyučovanie.
Mgr. Jana Chromíková, riaditeľka školy

Otvoriť oznámenie v PDF

Vložené: 09.03.2020

Fašiangový večierok

Fašiangová maska

Dňa 25.2.2020 Vás pozývame na Fašiangový večierok spojený s disco, ktorú nám zabezpečí n.o. Zdravý vývoj. Všetci ste vítaní v maskách.

Vložené: 20.02.2020

Využite možnosť priameho kontaktu so zamestnávateľom v dňoch 4.-5.3.2020 na Profesia days Bratislava 2020.

logo Profesia

Poradenstvo ohľadne zamestnania a pracovné ponuky pre ľudí so zdravotným postihnutím nájdete v CSR zóne. Radi tam aj Vás uvidíme. https://profesiadays.sk/

Vložené: 21.01.2020

Pozývame Vás na celointernátnu akciu "Predveď čo dokážeš", ktorá sa uskutoční dňa 30.1.2020 o 17:00 hod. v jedálni IPR

Plagát pozvánky Predveď čo dokážeš, ktorá sa uskutoční dňa 30.1.2020 o 17:00 hod. v jedálni IPR

Vložené: 21.01.2020

Deň otvorených dverí: 7. februára (piatok) 8:00 - 14:00

deň otvorených dverí

v piatok 7. februára 2020, 8.00 do 14.00 h

Prečo práve naša škola?

- kvalitné vzdelanie v 3-ročných učebných, 4-ročných študijných, 2-ročných nadstavbových odboroch,
- individuálny prístup k žiakom, v jednej triede je maximálne 10 žiakov,
- celodenné stravovanie a ubytovanie v internáte,
- komplexnú liečebnú rehabilitáciu a zdravotnú starostlivosť.

Otvoriť pozvánku

Vložené: 20.01.2020

Druhé číslo časopisu SME OK je tu!

Úvodná stránka časopisu SME OK 2 vydanie

Obsahuje:
Téma čísla: V zajatí bariér…
Zbabralo sa aj nezbabrateľné
Vianočné posedenia
Štvrtá ázijská cesta
Príroda nerobí nič bez dôvodu
Bilancujeme a plánujeme
Recenzia knihy Nocte
Vianoce v latinke
Objatie ako dar
Osudový príbeh


(kliknutím na obrázok otvoríš PDF súbor, veľkosť: 2,5 MB)

Vložené: 20.01.2020

Sme OK je späť!

Úvodná stránka časopisu SME OK, publikovaný našími žiakmi zo SOŠ pre telesne postihnutých žiakov

Nové číslo časopisu obsahuje:
Keď hovorilo námestie…
Za všetkým hľadaj ženu!?
Ťah na bránu
Imatrikulácia 2019
Ako prežiť prvý rok na intráku a neprísť pri tom o rozum
Rozhovor s naším pánom riaditeľom IPR


(PDF súbor, veľkosť: 1,6 MB)

Vložené: 12.12.2019

Riaditeľské voľno dňa 20.12.2019 a vianočné prázdniny
od 23.12.2019 do 7.1.2020

Vianočný stromček - ilustračný obrázok

Organizácia vyučovania:
Vo štvrtok 19.12.2019 končí vyučovanie o 11.35 h. Povinný odchod žiakov z internátu je 19.12.2019 do 12.00 h.
Vyučovanie začína po vianočných prázdninách v stredu 8.1.2020 a učí sa podľa rozvrhu hodín ako v párny týždeň. Príchod žiakov na internát je v utorok 7.1.2020.

Želám príjemné prežitie Vianočných sviatkov.
Mgr. Jana Chromíková, riaditeľka školy

Vložené: 10.12.2019

Predstavujeme Vám naše učebné a študijné odbory, internát, rehabilitáciu,...

Vložené: 15.11.2019

Slávnostná imatrikulácia

Slávnostná imatrikulácia

Srdečne pozývame na slávnostnú imatrikuláciu žiakov prvého ročníka a prípravnej triedy, ktorá sa uskutoční 17. októbra 2019 o 17:00 v jedálni IPR.

Vložené: 08.10.2019

Absolventi stredných odborných škôl!

Máme ešte voľné miesto v dvojročnom pomaturitnom štúdiu 6308 N verejná správa.
Ak sa Vám nepodarilo zamestnať, ponúkame Vám možnosť rozšíriť si kvalifikáciu a získať druhú maturitu.

Vložené: 09.09.2019

Letné aktivity v CSPR

Letné aktivity v CSPR 2019Motto letných aktivít : Čo môžem urobiť ja, aby som pretváral svet okolo seba?

otvoriť PDF dokument

Vložené: 02.07.2019

Vážení návštevníci našej webovej stránky,

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím v Bratislave (IPR) má viac ako 50 ročnú tradíciu. Naše zariadenie má celoslovenskú pôsobnosť. Jeho zriaďovateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Cieľom a úlohou odbornej a profesionálnej starostlivosti a prípravy v našom zariadení je vytvoriť pre účastníkov – občanov so zdravotným postihnutím všetky predpoklady, aby po jej úspešnom absolvovaní mohli sa aktívne uplatniť na trhu práce. Ako jediné špecializované zariadenie na Slovensku poskytuje komplexnú sociálnu a pracovnú ale čiastočne aj liečebnú rehabilitáciu a starostlivosť občanom so zdravotným postihnutím. Zariadenie má vybudovaný bezbariérový prístup.

Hlavnú súčasť Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu tvoria:

Do činnosti SOŠ pre ŽTP sa prijímajú žiaci so zdravotným postihnutím vo veku od 15 rokov. Ide spravidla o činnosť v oblasti prípravy mladých i dospelých ľudí so ZP na povolanie v štruktúre 3-ročných učebných odboroch, 4-ročných študijných odboroch, 2-ročného nadstavbového a pomaturitného štúdia . Súčasťou komplexnej prípravy v SOŠ pre ŽTP je taktiež prípravná trieda, ktorá trvá jeden rok a pomáha uchádzačom o štúdium zvládnuť vedomostné prekážky, ktoré im neumožnili zaradenie sa do učebného odboru. Neoddeliteľnou súčasťou sú zabezpečované služby starostlivosti a pomoci v oblasti sociálnej, zdravotno - preventívnej, a psychologickej.
Treba si uvedomiť, že žiak - študent a jeho rodič sú vlastne zákazníci. Znamená to, že škola musí napĺňať ich požiadavky na kvalitu vzdelania. Spokojný študent a spokojný rodič znamená spokojný zákazník, ktorý určite ocení naše kvalitné výchovno-vzdelávacie služby.
V rámci oblasti starostlivosti o občanov so zdravotným postihnutím v našej spoločnosti si riešenie problémov ľudí tejto kategórie žiada systém poskytovaných služieb neustále zdokonaľovať a to tak, aby tieto boli dostupné pre každého občana so zdravotným postihnutím. Nezištne sa to dotýka aj zavádzania nových foriem a metód práce v našom IPR. Cieľ práce v IPR sa v súčasnom období neorientuje iba cestou prípravy žiakov na povolanie a jej úspešné ukončenie, ale aj ďalšieho pôsobenia a úspešného uplatnenia sa našich absolventov na trhu práce. K tomuto účelu je pri IPR vytvorený samostatný úsek „Centrum sociálnej a pracovnej rehabilitácie“. Tento úsek zabezpečuje bezplatne činnosti v rámci informačno – poradenských služieb, testovania a overovania zostatkového pracovného potenciálu klientov cestou rôznych sociálnych a rehabilitačných programov, ako aj aktivít, zameraných na pomoc občanom so zdravotným postihnutím pri zamestnávaní sa na trhu práce a zamestnávateľom. Jeho činnosť je úzko prepojená taktiež z úsekom praktického vyučovania SOŠ pre ŽTP IPR, hlavne v oblasti ďalšieho vzdelávania a zvyšovania si kvalifikácie klientov a pracovnej terapie.
V záujme naplnenia našich ako aj celospoločenských cieľov aktívne spolupracujeme s organizáciami a inštitúciami, zameranými na starostlivosť o občanov so zdravotným postihnutím – úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, zväzmi a združeniami pre rôzne druhy postihnutia, chránenými dielňami a pod. Veľmi úzka spolupráca v rámci úseku SOŠ pre ŽTP je s autoškolou pre získanie vodičského oprávnenia, aj na upravených vozidlách, s Cechom zlatníkov a klenotníkov Bratislavy a okolia, s Celoslovenským zväzom knihárov, Slovenským zväzom telesne postihnutých a pod.
Snahou pracovníkov IPR Bratislava je neustále zdokonaľovať a zefektívňovať svoju prácu, zameranú na pomoc občanom so zdravotným postihnutím pri ich príprave, ako aj pomoci uplatnenia sa na trhu práce.
Postihnutým totiž súcit nestačí oni potrebujú predovšetkým prácu.
V súčasnom období v tomto smere prebieha v IPR transformačný proces predovšetkým na úsekoch SOŠ a CSPR.
Podrobnejšie informácie o tom komu IPR slúži, o hlavných činnostiach, konkrétnych službách, ktoré poskytujeme vrátane informácii zo života našich žiakov v SOŠ pre ŽTP, kontaktných adries, CSPR a ďalších informáciách sa dozviete na ďalších častiach našej webovej stránky.

PhDr. Dušan Piršel

riaditeľ IPR Bratislava

 

Dôležité dokumenty a odkazy:

Webmaster: web@iprba.sk