Aktuálny jedálny lístok

Otvoriť jedálny lístok

Alternatívne stravovanie počas letných prázdnin

 

Odhlasovanie stravy

Preferovaný systém odhlasovania stravy je EDUPAGE.
Nájdete tu jednoduchý a prehľadný systém ako si stravu odhlásiť, alebo prihlásiť. Zistíte svoj zostatkový kredit.
Pri poklese kreditu pod 5 EUR je strava žiakovi pozastavená, kým svoj kredit nenavýši.

Na EDUPAGE sa dá prihlásiť cez webový prehliadač, alebo cez smartfón.

Pokiaľ prihlasovacie údaje nemáte alebo Vám nefungujú, kontaktujte: podpora@iprba.sk.

Núdzový systém odhlasovania zo stravy je SMS na tel. č.: 0911 474 018,
alebo email na adrese: kuchyna@iprba.sk

Tento spôsob odhlasovania je možné využiť len v prípade, že si stravník nestihol odhlásiť stravu deň vopred do 12.00 hod.

Do správy je nutné uviesť meno, priezvisko, triedu a dátumy, z ktorých je potrebné stravníka odhlásiť.