Kontaktné informácie

Poštová adresa:
Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím
Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4
Recepcia IPR:
Tel.: 02/5465 1354 – 55, 02/5920 9111
Fax: 02/5465 0063
e-mail:sekretariat@iprba.sk
Súradnice GPS:
48.173809, 17.068755
otvoriť mapu

Fakturačné údaje:
Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím
Mokrohájska č. 1
842 40 Bratislava
IČO: 603 457
DIČ: 2020919153
DIČ DPH: nie sme platiteľom DPH
Druh org.: Štátna rozpočtová organizácia
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
IBAN: SK73 8180 0000 0070 0010 3095
SWIFT/BIC: SPSRSKBA

Úsek riaditeľa IPR:

pracovná pozíciameno priezviskoe-mailtelefón
riaditeľ:PhDr. Dušan Piršeldusan.pirsel@iprba.sk02/5465 0062
sekretariát:Bc. Zuzana Mojžišovásekretariat@iprba.sk02/5920 9106
sociálny referát:Anna Maríkováanna.marikova@iprba.sk02/5920 9107
personálne oddelenie:Ing. Eva Ábelováeva.abelova@iprba.sk02/5920 9110
BOZP:Eva Nováčikováeva.novacikova@iprba.sk02/5920 91327
odkazová schránka:  02/5465 1356
Spojovateľka:  02/5465 1354 – 55
   02/5920 9111
Fax:  02/5465 0063

Ekonomický úsek IPR:

pracovná pozíciamenoe-mailtelefón
vedúci:Ing. Petra Balážovápetra.balazova@iprba.sk02/5465 0064
hlavná účtovníčka:Ing. Andrea Oczvirkováandrea.oczvirkova@iprba.sk02/5920 9124
mzdová učtáreň:Mária Dudášovámaria.dudasova@iprba.sk02/5920 9109
finančná učtáreň:Mgr. Jana Kinová Kmeťkovájana.kinova@iprba.sk02/5920 9124
oper. – technická evidencia:Anton Urbananton.urban@iprba.sk02/5920 9145
pokladňa:Silvia Hužovičsilvia.huzovic@iprba.sk02/5920 9135
sklad:Alena Butkovičováalena.butkovicova@iprba.sk02/5920 9121
referát nákupu a podpory VOIng. Dana Michálkovádana.michalkova@iprba.sk02/59209120

Prevádzkový úsek IPR

pracovná pozíciamenoe-mailtelefón
vedúci:Ing. Vlastimír Hulvanvlasto.hulvan@iprba.sk02/5413 1883
stolárska dielňa:Jozef Roďom  
elektrikár:Róbert Rudavskýrobert.rudavsky@iprba.sk02/59 209 173
civilná služba – údržba:Ján Juhoš  
kotolňa – vodiči:Kostolanský  
 Nazad  
stravovacia prevádzka:Valéria Cibulkovákuchyna@iprba.sk02/5920 9 115, 0911 474 018
 Zlatica Málekovázlatica.malekova@iprba.sk 
práčovňa:Magdaléna Barnová 02/59209189
správa IKTIng. Martin Rimbalamartin.rimbala@iprba.sk
technik@iprba.sk
0908 045 859

Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím

Mokrohájska 1
842 40 Bratislava 4

pracovná pozíciamenoe-mailtelefón
riaditeľka školy:Mgr. Jana Chromíkovájana.chromikova@iprba.sk02/59209 156
tajomníčka:Eva Nováčikovásekretariat-skola@iprba.sk02/59209 158
zástupca riaditeľa pre VVP:PhDr. Jaroslava Margolienovájaroslava.margolienova@iprba.sk02/59209 149
zástupca riaditeľa pre OP:Ing. Alena Červenáalena.cervena@iprba.sk02/59209 149
zástupca riaditeľa pre výchovu mimo vyučovania:Mgr. Marián Višňovskýmarian.visnovsky@iprba.sk02/59209 160
zástupca riaditeľa pre PV:Mgr. Patrik Markopatrik.marko@iprba.sk 
psychologička pre školu:   
kultúrna referentka:Marianna Koštialovámarianna.kostialova@iprba.sk02/59209123

Kompletný zoznam pedagogických pracovníkov školy nájdete na EDUPAGE stránke školy. (Otvoriť Edupage stránku školy).

Centrum sociálnej a pracovnej rehabilitácie

Mokrohájska 1
842 04 Bratislava 4

pracovná pozíciamenoe-mailtelefón
vedúci:Mgr. Andrea Kozováandrea.kozova@iprba.sk02/5920 9128, 0911/474013
sociálno-administratívny pracovník:Mgr. Zuzana Švédovázuzana.svedova@iprba.sk02/5920 9157, 0905/608982
pracovník sociálnej rehabilitácie:Bc. Alena Šarmírováalena.sarmirova@iprba.sk02/5920 9157
psychológ:Mgr. Michal Minarskýmichal.minarsky@iprba.sk02/5920 9157
pracovný terapeut:Magdaléna Cvikovámagdalena.cvikova@iprba.sk02/5920 9157,
0908 869 997
fyzioterapeut:Mgr. Mária Klinovámaria.smutna@iprba.sk02/5920 9150, 02/5920 9153
posudkový lekár:MUDr. Igor Hajdúkigor.hajduk@iprba.sk02/5920 9102, 02/5920 9155

Úsek zdravotnej starostlivosti a liečebnej rehabilitácie – kontakty

Mokrohájska 1
842 04 Bratislava 4

pracovná pozíciamenoe-mailtelefón
vedúci lekár IPR:MUDr. Igor Hajdúkigor.hajduk@iprba.sk0911 474011, 02 59209102, 155
vedúca sestra:Anna Edlingerováanna.edlingerova@iprba.sk02 59209154
zdravotná sestra:Marta Butkovámarta.butkova@iprba.sk02 59209155
zdravotná sestra:Gabriela Panákovágabriela.panakova@iprba.sk02 59209155
fyzioterapeutka:Veronika Štendováveronika.stendova@iprba.sk02 59209150, 153