Onboarding a zamestnávanie ľudí so zdravotným postihnutím

Onboarding je všeobecne definovaný ako proces oboznamovania (nového) zamestnanca s politikou organizácie, jeho úlohou v organizácii a kultúrou organizácie. Zahŕňa tiež vytvorenie priaznivého sociálneho prostredia, ktoré je pre zamestnanca dostatočne pohodlné na to, aby mohol slobodne komunikovať so svojimi kolegami a nadväzovať sociálne vzťahy na pracovisku.

Otvoriť článok (Typ súboru: PDF, veľkosť 0,5 MB, počet strán: 7)


Prehľad činnosti CSPR

Diagnostikovanie pracovného potenciálu

Výber typu dokumentu:

Kompenzačné pomôcky

Letné aktivity CSPR

Práca s klientom v centre pracovnej rehabilitácie

VIDEÁ