Úsek zdravotnej starostlivosti a liečebnej rehabilitácie
(ÚZS a LR)

Úsek zdravotnej starostlivosti a liečebnej rehabilitácie ďalej zabezpečuje:

Liečebná rehabilitácia a ergoterapia