Voľné pracovné miesta

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO v IPR:

UPRATOVAČKA – Skrátený úväzok 6 hodín pracovná doba v odpoludňajších hodinách od 11- 17 hod. Priestor na úseku Odbornej výchovy 1. poschodie. Plat 500 Eur.
Kontakt: Eva Ábelová, tel.: 0259209110, email: eva.abelova@iprba.sk


Pracovná pozícia: pracovný psychológ

Náplň práce:
• individuálna a skupinová práca s klientom so zdravotným postihnutím
• psychodiagnostika zameraná na pracovnú oblasť
• aktivity spojené s uplatnením klienta na trhu práce
• poradenstvo pri výbere vhodného pracovného začlenenia klienta
• psychologické poradenstvo a podpora v zložitej životnej situácii

Podrobné informácie