Voľné pracovné miesta

VOĽNÉ MIESTO V IPR, Mokrohájska 1, Bratislava

Kuchárka zmenová-školská jedáleň

Miesto výkonu práce : SOŠ pri IPR  Mokrohájska 1, Bratislava nástup ihneď

Príprava a výdaj studených a teplých jedál. Dvojzmenná prevádzka aj príprava večere školský internát. Obedy 160 stravníkov večere 60 stravníkov.
Pracovná doba od 6: 00-13: 45 odpoludňajšia smena 11:30- 19:15
Kontakt: Bližšie informácie podá vedúca kuchyne pani Cibulková tel.0911474018 alebo personálne oddelenie eva.abelova@iprba.sk  Tel:   0259209110

Plat nástupný : podľa tabuliek zákona 553/2003 Z.z.

Požiadavky : Vyučený v odbore kuchár prípadne urobený  rekvalifikačný kurz v odbore kuchár.


Kultúrno marketingový referent v školskom internáte

Informácie o pracovnom mieste:
Organizácia a zabezpečenie voľnočasových aktivít žiakov s dôrazom na aktívne trávenie voľného času (najmä kultúrne, športové aktivity). Práca v teréne vyhľadávanie vhodných predstavení hudobného , výtvarného, divadelného zamerania. Administratívne práce, vedenie knižnice. Prezentácia a propagácia školy a inštitútu. Aktualizácia webovej stránky, tvorba obsahu na sociálne siete. Interná a externá komunikácia vytváranie pozitívneho obrazu o inštitúcií smerom dovnútra i k okoliu a budúcim klientom.

Zamestnanecké výhody, benefity:
štátna organizácia

Informácie o výberovom konaní:
Bližšie informácie o práci poskytne Mgr. Marián Višňovský zástupca pre Výchovu mimo vyučovania @: marian.visnovsky@iprba.sk tel. 0911 474 017

Ďalšie informácie: Kultúrno marketingový… – Inštitút pre… PROFESIA.SK