SÚHRNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH NAD 1000,00 EUR BEZ DPH

(SÚBORY NA STIAHNUTIE – vo formáte PDF):

Rok 2017

V zmysle §117 ods.2 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme v profile UVO a IPR obstarávateľa súhrnnú správu o zákazkách s cenami vyššími ako 5 000,00 € bez DPH a zákazky realizované cez trhovisko (EKS)

Rok 2016

V zmysle §117 ods.2 zákona č.343/2015Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme na profile obstarávateľa súhrnnú správu o zákazkách s cenami vyššími ako 5 000,00 € bez DPH.

V zmysle §9 ods.9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme na profile obstarávateľa súhrnnú správu o zákazkách s cenami vyššími ako 1000,00 € bez DPH:

V zmysle zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme na profile Úradu pre verejné obstarávanie súhrnnú správu o zákazkách s cenami vyššími ako 1000,00 € bez DPH, ktoré boli realizované cez EKS a zákazky nerealizované cez EKS:

Rok 2015

Súhrnná správa o zákazkách nad 1.000,00 € bez DPH za obdobie 01.01.2015 – 31.12. 2015
Oprava údajov o uzatvorených zákazkách

Pôvodne zverejnené údaje:

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012